Najtańszy kredyt 50 tys

Aktualności

Ten artykuł powstał dlatego, że użytkownicy portalu najczęściej pytają o najtańszy kredyt 50 tys. zł. Chodzi im oczywiście o kredyt gotówkowy, bo na hipotekę ludzie biorą znacznie wyższe kwoty. Z tego artykułu dowiesz się, w którym banku można znaleźć najtańszy kredyt 50 tys. zł oraz…

Zobacz więcej

Kredyty zagrożone

Aktualności

Kredyty zagrożone są to kredyty, w przypadku których istnieje prawdopodobieństwo, że bank nie będzie w stanie odzyskać wszystkich należnych kwot – kapitału kredytu oraz odsetek – zgodnie z warunkami umowy kredytowej. Z tego artykułu dowiesz się jaki jest wpływ polityki banków

Zobacz więcej

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Aktualności

Bankowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja państwowa, której zadaniem jest gwarantowanie depozytów zgromadzonych w bankach i SKOK-ach. Bankowy Fundusz Gwarancyjny udziela także pomocy instytucjom finansowym, które są zagrożone niewypłacalnością oraz wspiera proces łączenia się tych instytucji z innymi instytucjami finansowymi

Zobacz więcej

Profil zaufany

Aktualności

Profil zaufany jest to darmowy sposób identyfikacji elektronicznej osób fizycznych. Dzięki potwierdzeniu tożsamości użytkownika profil zaufany umożliwia korzystanie z wielu usług świadczonych przed administrację państwową drogą elektroniczną. Z tego artykułu dowiesz się jak

Zobacz więcej

Co to jest linia kredytowa?

Aktualności

Linia kredytowa jest to produkt bankowy, dzięki któremu klienci banku mogą skorzystać z dodatkowego finansowania w dowolnym terminie, bez żadnych dodatkowych formalności. Banki oferują linię kredytową zarówno firmom, jak klientom indywidualnym. Z tego artykułu dowiesz się jak działa linia kredytowa

Zobacz więcej

Inflacja w kwietniu 2021

Aktualności

Według komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego inflacja w kwietniu 2021 r. była równa 4,3%. Są to na razie tylko szacunki ale wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z najwyższym wzrostem cen od marca 2020 r. Inflacja w kwietniu 2021 r. przekroczyła nie tylko wyznaczony cel NBP ale także dopuszczalne odchylenie od tego celu. Stawia to pod znakiem zapytania politykę monetarną prowadzoną przez Radę Polityki Pieniężnej.

Zobacz więcej

Komisja Nadzoru Finansowego

Aktualności

Komisja Nadzoru Finansowego to instytucja państwowa zajmująca się nadzorem nad instytucjami finansowymi z sektora bankowego, emerytalnego, ubezpieczeniowego oraz kapitałowego. KNF współpracuje z Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego oraz Europejską Radą do spraw Ryzyka Systemowego. Z tego artykułu dowiesz się jakie funkcje pełni KNF w sektorze bankowym i jakie znaczenie mają jej decyzje

Zobacz więcej
1 3 4 5 6 7 10