Upadłość konsumencka 2021

Aktualności

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, w wyniku którego umorzona zostaje część lub całość długów osoby zadłużonej, która jest nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań. Celem postępowania jest ustalenie którym
wierzycielom, w jakiej wysokości oraz w jakich terminach, dłużnik będzie zobowiązany spłacić swoje zadłużenie, przy uwzględnieniu jego możliwości zarobkowych i kosztów utrzymania rodziny. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki należy spełnić aby sąd ogłosił upadłość konsumencką

Zobacz więcej

Fundusze poręczeń kredytowych

Aktualności

Fundusze poręczeń kredytowych pomagają małym i średnim przedsiębiorstwom uzyskać dostęp do zewnętrznego finansowania. Brak kapitału jest jedną z głównych przeszkód w rozwoju firm. Pierwsze fundusze poręczeniowe powstały w Polsce w pierwszej połowie lat 90-tych w ramach programu Inicjatyw Lokalnych ze środków europejskich (PHARE). Ich celem jest rozwój przedsiębiorczości poprzez umożliwienie..

Zobacz więcej

Co to jest misselling?

Aktualności

Misseling to sprzedaż usług finansowych, które nie są właściwe dla nabywcy. Misselling wiąże się z wprowadzeniem w błąd konsumenta poprzez niedokładne poinformowanie go o szczegółach oferty – kosztach kredytu czy pożyczki albo o ryzyku związanym z proponowaną inwestycją. Czytaj dalej aby dowiedzieć się więcej na temat misselingu i niedozwolonych praktyk instytucji

Zobacz więcej

Pracownicze Plany Kapitałowe

Aktualności

Pracownicze Plany Kapitałowe to najnowszy element III filaru systemu emerytalnego. Pracowniczy Plan Kapitałowy różni się znacznie od IKE i IKZE, ponieważ jest tworzony wspólnie przez pracodawcę, pracownika oraz państwo. Z tego artykułu dowiesz się na jakiej zasadzie działa PPK oraz jakie są zalety i wady tego systemu…

Zobacz więcej

Co to jest IKZE?

Aktualności

IKZE czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to jeden z elementów III filaru systemu emerytalnego. IKZE jest dodatkowym sposobem oszczędzania na emeryturę wprowadzonym w 2012 r. na skutek fiaska poprzednich prób zachęcenia obywateli do budowania kapitału emerytalnego. Z tego artykułu dowiesz się jaka jest różnica między IKZE, a IKE i co się bardziej opłaca.

Zobacz więcej

Co to jest IKE?

Aktualności

IKE czyli Indywidualne Konto Emerytalne to dobrowolna forma oszczędzania na emeryturę, stanowiąca jeden z elementów III filaru systemu emerytalnego. W najbliższym czasie planowana jest reforma, w wyniku której środki zgromadzone w OFE zostaną przeniesione do ZUS-u lub do IKE. W tym artykule znajdziesz szczegółowe

Zobacz więcej

Czyszczenie BIK

Aktualności

Czyszczenie BIK to usługa, która jest często oferowana przez różne firmy i reklamowana w różnych miejscach w sieci. Popularność tej usługi wynika przede wszystkim z tego, że ocena punktowa BIK decyduje o dostępności i warunkach kredytu jak również z niewiedzy. Z tego artykułu dowiesz się na czym polega czeszczenie BIK i jak to zrobić samemu.

Zobacz więcej