Profil zaufany

Aktualności

Profil zaufany jest to darmowy sposób identyfikacji elektronicznej osób fizycznych. Dzięki potwierdzeniu tożsamości użytkownika profil zaufany umożliwia korzystanie z wielu usług świadczonych przed administrację państwową drogą elektroniczną. Z tego artykułu dowiesz się jak można założyć profil zaufany wykorzystując istniejący rachunek bankowy i jakie sprawy urzędowe można załatwić wykorzystując profil zaufany.

Profil zaufany – podstawa prawna

Podstawą prawną działania profilu zaufanego jest ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z 17 lutego 2005r. z późniejszymi zmianami. Ustawa zobowiązała instytucje państwowe do zapewnienia komunikacji drogą elektroniczną. Aby to umożliwić powstała Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (EPUAP). Jedną z usług świadczonych w ramach EPUAP jest profil zaufany, który umożliwia składanie pism elektronicznych ze skutkiem prawnym bez konieczności stosowania podpisu kwalifikowanego.

Jak założyć profil zaufany

Są cztery metody uzyskania profilu zaufanego:

 1. Rozmowa wideo z urzędnikiem, która umożliwia uzyskanie tymczasowego profilu zaufanego.
 2. Założenie i potwierdzenie profilu zaufanego przy użyciu e-dowodu lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
 3. Złożenie wniosku online i potwierdzenie go w instytucji państwowej.
 4. Założenie i potwierdzenie profilu za pomocą banku lub systemu Envelo

Trzy pierwsze metody zaczynają się od wizyty na stronie https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage. Założenie profilu podczas rozmowy wideo z urzędnikiem albo przy użyciu e-dowodu lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego umożliwia uzyskanie profilu zaufanego online. Natomiast 3 metoda wiąże się z koniecznością wizyty w jednej z instytucji państwowych, w celu potwierdzenia profilu. Te instytucje to:

 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – centrala i oddziały terenowe,
 • urzędy skarbowe,
 • urzędy gmin i miast,
 • starostwa powiatowe,
 • urzędy wojewódzkie,
 • ośrodki pomocy społecznej,
 • delegatury Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ),
 • placówki Poczty Polskiej,
 • urzędy pracy,
 • oddziały, inspektoraty i biura terenowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Jak widać placówek, w których można potwierdzić profil zaufany jest wystarczająco dużo by każdy mógł znaleźć jedną z nich w pobliżu swojego miejsca zamieszkania.

Zakładanie profilu zaufanego za pomocą banku lub systemu Envelo

Założenie profilu zaufanego za pomocą tej metody jest szybkie i bardzo wygodne. Cała procedura wymaga posiadania telefonu z możliwością odbierania SMS, poczty elektronicznej, rachunku bankowego z dostępem do bankowości elektronicznej lub konta w systemie Envelo. System Envelo, który umożliwia założenie profilu zaufanego, jest usługą Poczty Polskiej. Zakładanie profilu zaufanego umożliwiają następujące banki:

 • PKO BP,
 • Inteligo,
 • Santander,
 • Pekao SA,
 • mBank,
 • ING Bank Śląski,
 • Bank Millenium,
 • BOŚ Bank,
 • Alior Bank,
 • banki spółdzielcze zrzeszone w Grupie BPS.

Całą procedurę opiszę na przykładzie bankowości elektronicznej w Banku Millenium:

 1. Zaloguj się do bankowości elektronicznej.
 2. Kliknij w link MilleUrząd na górze strony, a następnie Profil Zaufany
Profil zaufany 1

3. Kliknij w link Załóż Profil Zaufany

Profil zaufany 2

4. Uzupełnij informacje dotyczące adresu e-mail, numeru telefonu komórkowego, zaakceptuj zgody i potwierdź klikając Dalej

Profil zaufany 3

5. Następnie sprawdź czy informacje się zgadzają i potwierdź je za pomocą kodu przesłanego SMS-em lub bankowości mobilnej.

Profil zaufany – co można załatwić

Za pomocą profilu zaufanego można załatwiać różne sprawy urzędowe, a ich liczba sukcesywnie się zwiększa. Dotyczy to zarówno spraw dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej jak i dotyczących konsumentów

 1. Przedsiębiorcy mogą założyć działalność gospodarczą, zmienić zakres działalności zawiesić ją lub zamknąć online za pośrednictwem systemu biznes.gov.pl, do którego zalogowanie jest możliwe dzięki profilowi zaufanemu. Inne sprawy jakie można załatwić w serwisie biznes.gov.pl to uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami (co może być konieczne do uzyskania kredytu), składanie wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych, wpis do rejestru BDO, zgłaszanie zatrudnienia cudzoziemców i wiele innych.
 2. Profil zaufany umożliwia zalogowanie się do Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Dzięki PUE ZUS przedsiębiorcy mogą załatwiać wszelkie sprawy związane z ubezpieczeniami społecznymi typu zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia, aktualizacja informacji o rachunkach firmowych, składanie comiesięcznych deklaracji itd. Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej mogą sprawdzić wysokość swojego konta emerytalnego oraz uzyskać prognozę przyszłej emerytury.
 3. Kolejny serwis dostępny dzięki profilowi zaufanemu to moj.gov.pl. Na tym portalu możliwe jest m.in. uzyskanie odpisu z księgi wieczystej, wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków, odpisu aktu z Urzędu Stanu Cywilnego, zgłoszenie urodzenia dziecka, sprawdzenie wszelkich informacji dotyczących posiadanego pojazdu i punktów karnych, zgłoszenie wniosku o wydanie dowodu osobistego lub zgłoszenie utraty dowodu osobistego i jego unieważnienie.
 4. Serwis Internetowe Konto Pacjenta jest dostępny pod adresem pacjent.gov.pl i obejmuje wszelkie usługi publiczne związane z ochroną zdrowia. Portal ten umożliwia uzyskanie informacji na temat wystawionych recept elektronicznych, historii leczenia, skierowania na leczenie lub do uzdrowiska oraz zapisanie się na szczepienie przeciwko Covid-19.

Profil zaufany – podsumowanie

Profil zaufany to usługa, która diametralnie zmienia sposób kontaktowania się obywateli z urzędami i załatwiania różnych spraw. Dzięki profilowi zaufanemu niemal wszystko można załatwić online bez konieczności odwiedzania urzędu. Możliwość uzyskania profilu zaufanego za pośrednictwem banków znakomicie ułatwia cały proces i przyczynia się do zwiększenia popularności tego rozwiązania.

Kopiowanie artykułu jest dozwolone pod warunkiem zachowania linku do źródła: Profil zaufany