Prosta spółka akcyjna

Aktualności

Prosta spółka akcyjna jest spółka kapitałową, którą może utworzyć jedna lub więcej osób fizycznych lub prawnych. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Kapitał akcyjny może wynosić jedynie 1 zł, a jego podniesienie nie wymaga zmiany umowy spółki. Z tego artykułu dowiesz się jak założyć

Zobacz więcej

Spółka jawna

Aktualności

Spółka jawna jest to spółka osobowa, która nie jest inną spółką handlową. Nie posiada ona osobowości prawnej, natomiast posiada zdolność prawną czyli możliwość zawierania umów i zaciągania zobowiązań. Umowa spółki jawnej musi mieć formę pisemną. Wspólnikami

Zobacz więcej

Spółka akcyjna

Aktualności

Spółka akcyjna jest to spółka kapitałowa zawiązana przez jedną lub więcej osób fizycznych lub prawnych. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej. Akcje mogą być przedmiotem obrotu, zarówno giełdowego jak i pozagiełdowego. Akcjonariusze spółki nie odpowiadają za jej zobowiązania

Zobacz więcej

Spółka partnerska

Aktualności

Spółka partnerska jest to spółka osobowa utworzona w celu wykonywania wolnego zawodu. Partnerami spółki mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które mają uprawnienia potrzebne do wykonywania wolnego zawodu. Z tego artykułu dowiesz się jak

Zobacz więcej

Spółka komandytowa

Aktualności

Spółka komandytowa jest spółką osobową, w której co najmniej jeden wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki całym majątkiem, a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona. Spółka komandytowa nie posiada osobowości prawnej ale posiada zdolność prawną, w tym możliwość zaciągania zobowiązań i występowania przed sądem.

Zobacz więcej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Aktualności

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest to spółka kapitałowa utworzona przez jedną lub więcej osób. Wspólnikami mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne. Wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki w ograniczonym zakresie, tylko do wysokości wniesionych wkładów. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zobacz więcej

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Aktualności

Jednoosobowa działalność gospodarcza to najprostsza i najbardziej popularna forma prowadzenia przedsiębiorstwa w Polsce. Jej założenie nie wymaga żadnego kapitału, a jedynie dokonania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Tego typu przedsiębiorstwo może zatrudniać pracowników i prowadzić działalność na bardzo dużą skalę,

Zobacz więcej
1 2 3 9