Co to jest misselling?

Aktualności

Misseling to sprzedaż usług finansowych, które nie są właściwe dla nabywcy. Misselling wiąże się z wprowadzeniem w błąd konsumenta poprzez niedokładne poinformowanie go o szczegółach oferty – kosztach kredytu czy pożyczki albo o ryzyku związanym z proponowaną inwestycją. Czytaj dalej aby dowiedzieć się więcej na temat misselingu i niedozwolonych praktyk instytucji

Zobacz więcej

Pracownicze Plany Kapitałowe

Aktualności

Pracownicze Plany Kapitałowe to najnowszy element III filaru systemu emerytalnego. Pracowniczy Plan Kapitałowy różni się znacznie od IKE i IKZE, ponieważ jest tworzony wspólnie przez pracodawcę, pracownika oraz państwo. Z tego artykułu dowiesz się na jakiej zasadzie działa PPK oraz jakie są zalety i wady tego systemu…

Zobacz więcej

Co to jest IKZE?

Aktualności

IKZE czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to jeden z elementów III filaru systemu emerytalnego. IKZE jest dodatkowym sposobem oszczędzania na emeryturę wprowadzonym w 2012 r. na skutek fiaska poprzednich prób zachęcenia obywateli do budowania kapitału emerytalnego. Z tego artykułu dowiesz się jaka jest różnica między IKZE, a IKE i co się bardziej opłaca.

Zobacz więcej

Co to jest IKE?

Aktualności

IKE czyli Indywidualne Konto Emerytalne to dobrowolna forma oszczędzania na emeryturę, stanowiąca jeden z elementów III filaru systemu emerytalnego. W najbliższym czasie planowana jest reforma, w wyniku której środki zgromadzone w OFE zostaną przeniesione do ZUS-u lub do IKE. W tym artykule znajdziesz szczegółowe

Zobacz więcej

Czyszczenie BIK

Aktualności

Czyszczenie BIK to usługa, która jest często oferowana przez różne firmy i reklamowana w różnych miejscach w sieci. Popularność tej usługi wynika przede wszystkim z tego, że ocena punktowa BIK decyduje o dostępności i warunkach kredytu jak również z niewiedzy. Z tego artykułu dowiesz się na czym polega czeszczenie BIK i jak to zrobić samemu.

Zobacz więcej

Kredyt kupiecki

Aktualności

Kredyt kupiecki jest udzielany przed dostawcę towarów lub usług i ma formę odroczonej płatności. Odbiorca najpierw otrzymuje zamówioną usługę lub towar, a płaci za nią w późniejszym terminie. Kredyt kupiecki jest bardzo popularną formą współpracy między firmami. Jego długość waha się zazwyczaj od kilku do kilkunastu tygodni.

Zobacz więcej

Kredyt lombardowy

Aktualności

Kredyt lombardowy to jeden z kredytów oferowanych przez banki komercyjne, jak również kredyt oferowany bankom komercyjnym przez bank centralny. Czym się różni kredyt lombardowy od kredytu gotówkowego czy konsolidacyjnego i od pożyczki lombardowej? Wszystkiego się dowiesz…

Zobacz więcej
1 2 3 4