Nowy Ład

Aktualności

Nowy Ład to program zmian podatkowych, który wchodzi w życie w 2022r. Będą to największe zmiany w podatkach od kilkunastu lat. Zmiany będą dotyczyć zarówno pracujących na etat lub umowy cywilno-prawne, jak również prowadzących działalność gospodarczą. Z tego artykułu dowiesz się

Zobacz więcej

Spółka komandytowo-akcyjna

Aktualności

Spółka komandytowo-akcyjna jest to spółka osobowa, w której przynajmniej jeden ze wspólników jest komplementariuszem i za zobowiązania spółki odpowiada całym swoim majątkiem oraz przynajmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem i nie odpowiada za zobowiązania spółki. Z tego artykułu dowiesz się jak przebiega tworzenie i

Zobacz więcej

Prosta spółka akcyjna

Aktualności

Prosta spółka akcyjna jest spółka kapitałową, którą może utworzyć jedna lub więcej osób fizycznych lub prawnych. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Kapitał akcyjny może wynosić jedynie 1 zł, a jego podniesienie nie wymaga zmiany umowy spółki. Z tego artykułu dowiesz się jak założyć

Zobacz więcej

Spółka jawna

Aktualności

Spółka jawna jest to spółka osobowa, która nie jest inną spółką handlową. Nie posiada ona osobowości prawnej, natomiast posiada zdolność prawną czyli możliwość zawierania umów i zaciągania zobowiązań. Umowa spółki jawnej musi mieć formę pisemną. Wspólnikami

Zobacz więcej

Spółka akcyjna

Aktualności

Spółka akcyjna jest to spółka kapitałowa zawiązana przez jedną lub więcej osób fizycznych lub prawnych. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej. Akcje mogą być przedmiotem obrotu, zarówno giełdowego jak i pozagiełdowego. Akcjonariusze spółki nie odpowiadają za jej zobowiązania

Zobacz więcej

Spółka partnerska

Aktualności

Spółka partnerska jest to spółka osobowa utworzona w celu wykonywania wolnego zawodu. Partnerami spółki mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które mają uprawnienia potrzebne do wykonywania wolnego zawodu. Z tego artykułu dowiesz się jak

Zobacz więcej

Spółka komandytowa

Aktualności

Spółka komandytowa jest spółką osobową, w której co najmniej jeden wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki całym majątkiem, a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona. Spółka komandytowa nie posiada osobowości prawnej ale posiada zdolność prawną, w tym możliwość zaciągania zobowiązań i występowania przed sądem.

Zobacz więcej
1 2 3 10