Nowy Ład

Aktualności

Nowy Ład to program zmian podatkowych, który wchodzi w życie w 2022r. Będą to największe zmiany w podatkach od kilkunastu lat. Zmiany będą dotyczyć zarówno pracujących na etat lub umowy cywilno-prawne, jak również prowadzących działalność gospodarczą. Z tego artykułu dowiesz się jakie zmiany przynosi Nowy Ład.

Nowy Ład – składka zdrowotna

Zmiany dotyczące składki zdrowotnej zawarte w programie Nowy Ład będą najbardziej dotkliwe dla podatników. Do tej pory każdy pracownik musiał płacić składkę zdrowotną w wysokości 9% podstawy wymiaru. Podstawą wymiaru składki zdrowotnej dla pracownika jest wynagrodzenie brutto pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika (emerytalne, rentowe, chorobowe). Od podatku PIT każdy pracownik mógł odliczyć 7,75% podstawy wymiaru.

Zmiana wprowadzona przez Nowy Ład dla pracowników polega na tym, że nie będzie można odliczyć składki zdrowotnej od podatku. Ta zmiana będzie bardzo niekorzystna, szczególnie dla osób, które osiągają wysokie dochody.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą płaciły składkę zdrowotną, której wysokość była niezależna od osiąganych przez nich dochodów. Jako podstawę wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców przyjęto 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale poprzedniego roku. Dlatego też podstawa składki w 2021 r. wynosiła 4242,38 zł, a jej wysokość 381,81 zł. Natomiast od podatku przedsiębiorca mógł odliczyć 328,78 zł.

Nowy Ład wprowadza bardzo dużą zmianę dla przedsiębiorców. Od 1 lutego 2022 r. podstawą wymiaru składki dla przedsiębiorców nie będzie już 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w poprzednim roku tylko:

 • przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych zapłacą składkę w wysokości 9% dochodu za poprzedni miesiąc ale z zastrzeżeniem, że nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia,
 • przedsiębiorcy rozliczający się stawką liniową zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 4,9% dochodu za poprzedni miesiąc ale z zastrzeżeniem, że nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia,
 • przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem zapłacą składkę zależną od wysokości rocznego przychodu.

Wysokość podstawy wymiaru składki oraz wysokość składki dla ryczałtowców wyniesie:

 • przychód do 60 tys. zł – podstawa wymiaru 60 % przeciętnego wynagrodzenia – składka 305,56 zł miesięcznie,
 • przychód do 300 tys. zł – podstawa wymiaru 100 % przeciętnego wynagrodzenia – składka 509,27 zł miesięcznie
 • przychód powyżej 300 tys. zł – podstawa wymiaru 180 % przeciętnego wynagrodzenia – składka 916,68 zł miesięcznie

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się ryczałtem muszą na bieżąco kontrolować wysokość przychodu i jeśli przekroczą próg zapłacić wyższą składkę zdrowotną za miesiąc gdy to przekroczenie nastąpiło. Co ważne muszą także zapłacić na koniec roku wyrównanie za miesiące, w których płacili niższą składkę.

Przykład:

Przedsiębiorca wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu. Zapłacił 4 składki w wysokości 305,56 zł, jego przychód przekroczył 60 tys. zł, więc następne 4 składki zapłacił w wysokości 509,27 zł, a następnie przychód przekroczył 300 tys. zł, więc ostatnie 4 składki zapłacił w wysokości 916,68 zł miesięcznie. Na koniec roku musi wyrównać wszystkie składki do 916,68 zł.

Przedsiębiorcy, tak jak osoby zatrudnione, nie będą mogli odliczyć składki zdrowotnej od podatku. Co gorsza nie będą także mogli odliczyć składki zdrowotnej od dochodu, a więc zapłacą podatek od podatku. Dlatego też Nowy Ład znacząco zwiększy obciążenia dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Nowy Ład – wyższa kwota wolna i próg

Pracownicy oraz przedsiębiorcy opodatkowani według zasad ogólnych od 2022 r. będą mogli skorzystać ze znacznie wyższej kwoty wolnej od podatku. Została ona bowiem podniesiona z 8 tys. zł do 30 tys. zł. Niestety przedsiębiorcy rozliczający się stawką liniową tak jak do tej pory nie będą mogli skorzystać z kwoty wolnej od podatku.

Ważna informacja: pracodawca, który odprowadza zaliczki na podatek dochodowy za pracownika może odliczać kwotę wolną od podatku w każdym miesiącu. Pracownik może także odliczyć kwotę wolną dopiero przy rozliczeniu rocznym PIT. Aby zmienić sposób odliczania kwoty wolnej od podatku, pracownik powinien złożyć w dziale księgowości pracodawcy formularz PIT-2.

Podniesiony został także próg po przekroczeniu którego podatnik musi płacić wyższą stawkę podatku. Dotychczas próg wynosił 85 528 zł, od Nowego Roku próg wynosi 120 000 zł.

Nowy Ład – ulga dla klasy średniej

Ulga dla klasy średniej została wprowadzona, po to by większa część społeczeństwa nie straciła na Nowym Ładzie. Przysługuje ona pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę oraz osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. Ulga dla klasy średniej nie przysługuje:

 • osobom zatrudnionym na umowę o dzieło lub zlecenie,
 • osobom zatrudnionym na podstawie kontraktu menedżerskiego,
 • członkom zarządu na podstawie powołania,
 • pracującym emerytom,
 • osobom prowadzącym działalność gospodarczą w formie spółki,
 • osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną stawką liniową lub ryczałtem.

Ulga dla klasy średniej dotyczy podatników osiągających dochody od 68 412 zł brutto do 133 692 zł brutto. Ulga umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania kwoty wynikającej ze wzoru. Wzór zależy od wysokości osiąganych dochodów. Dla dochodów od 68 412 zł brutto do 102 588 zł brutto wzór ma formę:

(A x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17

Natomiast dla dochodów od 102 588,01 zł do 133 692 zł wzór ma formę:

(A x (–7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17

gdzie A to dochody brutto.

Tak jak w przypadku kwoty wolnej ulga dla klasy średniej może być odliczana co miesiąc albo w rozliczeniu rocznym PIT.

Kopiowanie artykułu jest dozwolone pod warunkiem zachowania linku do źródła: Nowy Ład