Co to jest linia kredytowa?

Aktualności

Linia kredytowa jest to produkt bankowy, dzięki któremu klienci banku mogą skorzystać z dodatkowego finansowania w dowolnym terminie, bez żadnych dodatkowych formalności. Banki oferują linię kredytową zarówno firmom, jak klientom indywidualnym. Z tego artykułu dowiesz się jak działa linia kredytowa, czym się różni od typowych kredytów oraz jakie są jej koszty.

Linia kredytowa – jak działa

Linia kredytowa to rodzaj kredytu, który zostaje przyznany w ramach działającego rachunku bankowego. Linia kredytowa jest oferowana dotychczasowym klientom banku, którzy od co najmniej 3 miesięcy (w przypadku firm 6 miesięcy) mają konto i zapewniają regularne wpływy na to konto. Udzielenie linii kredytowej przez bank wiąże się z podpisaniem dodatkowej umowy do już istniejącego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR) w przypadku klientów indywidualnych lub rachunku bieżącego w przypadku firm.

Taka umowa określa limit do jakiego kredytobiorca może się zadłużyć oraz czas trwania umowy. Limit ten jest zazwyczaj odnawialny – każde spłacenie części lub całości pożyczonej kwoty zwiększa dostępny limit o wysokość spłaconej kwoty. Umowa o udzieleniu linii kredytowej zazwyczaj jest zawierana na rok i automatycznie przedłużana o kolejny rok. Kredytobiorca płaci odsetki tylko od wykorzystanej kwoty, a nie od całego limitu.

Linia kredytowa umożliwia zaciągnięcie bardzo szybkiej pożyczki w przypadku zdarzenia losowego. Klient nawet nie musi kontaktować się z bankiem tylko może wypłacić żądaną kwotę z bankomatu lub przelać ją na konto kontrahenta. Z tego powodu linia kredytowa znakomicie zwiększa płynność finansową, zarówno konsumentów jak firm.

Linia kredytowa to bardzo popularny produkt bankowy. Jest to jednocześnie najczęstsza forma zaciągania zobowiązań finansowych przez konsumentów. Banki bardzo chętnie udzielają linii kredytowych swoim klientom. Często się zdarza, że konsultanci kontaktują się z klientami, którzy otworzyli ROR i mają regularne wpływy na konto, w celu zaproponowania linii kredytowej.

W przypadku konsumentów banki proponują linię kredytową już po trzech miesiącach posiadania rachunku. W przypadku firm większość banków ma dodatkowy warunek udzielenia linii kredytowej – firma musi istnieć co najmniej rok na rynku.

Linia kredytowa dla firm

Sam mechanizm działania linii kredytowej dla firm jest taki sam jak w przypadku konsumentów. Przedsiębiorca może zadłużać się do ustalonego w umowie limitu, a każda spłata części lub całości pożyczonej kwoty powoduje odnowienie limitu. Istotna różnica dotyczy jednak tego komu taka linia jest oferowana. W przypadku konsumentów każdy posiadacz rachunku z trzymiesięcznym stażem może otworzyć linię kredytową.

W przypadku firm banki wymagają nie tylko dłuższego okresu posiadania rachunku – 6 miesięcy ale także działania firmy od co najmniej roku. Dzieje się tak dlatego, że według danych GUS-u 35% nowych firm jest likwidowanych w pierwszym roku działalności. Banki stawiając wymóg co najmniej rocznej działalności w istotny sposób zmniejszają ryzyko.

Kolejna różnica między liniami dla firm i konsumentów to wysokość kwoty linii. W przypadku konsumentów to nie są zbyt duże sumy. Najczęściej stosowana jest trzykrotność miesięcznych wpływów na konto. Natomiast linie kredytowe dla firm są już znacznie wyższe. Niektóre banki mają w ofercie linie kredytowe dla firm o wysokości 500 000 zł. Tak wysokie linie wymagają jednak dodatkowego zabezpieczenia.

Linia kredytowa – czym się różni od typowego kredytu

Umowa kredytu gotówkowego czy celowego określa:

  • kwotę kredytu,
  • cel (w przypadku kredytów gotówkowych cel jest dowolny),
  • sposób wypłacenia kredytu – jednorazowo czy w transzach,
  • okres spłaty kredytu i wysokość rat.

Natomiast umowa linii kredytowej określa tylko wysokość limitu oraz czas trwania umowy (który z reguły jest automatycznie przedłużany). To klient decyduje kiedy wypłaci dostępne środki (może tego nie zrobić przez cały czas trwania umowy) oraz kiedy spłaci kredyt. Ponieważ limit w przeważającej większości umów jest odnawialny pozwala to klientom wielokrotnie zadłużać się i spłacać zadłużenie na podstawie tej samej umowy.

Linia kredytowa – koszty

Koszty linii kredytowej składają się z trzech elementów. Pierwszy element to prowizja za przyznanie oraz odnowienie linii kredytowej. Drugi element to opłata za gotowość banku do wypłacenia kwoty limitu. Trzeci element to odsetki od wykorzystanego limitu. W większości banków zarówno prowizja jak i inne opłaty związane z linią kredytową są znacznie niższe niż te związane z kredytem gotówkowym czy celowym.

Koszty linii kredytowej dla firm są znacząco wyższe niż dla konsumentów. Dotyczy to każdego elementu kosztów – zarówno prowizje są wyższe (np. 2% dla firm w porównaniu do 0,5% dla konsumentów), jak i oprocentowanie.

Linia kredytowa – zalety i wady

Niewątpliwą zaletą linii kredytowej jest jej elastyczność. Linia kredytowa zapewnia błyskawiczne finansowanie w przypadku niespodziewanych wydatków. Jest znacznie szybsza niż jakikolwiek inny kredyt czy pożyczka, a jednocześnie tańsza od pożyczek pozabankowych. Dzięki temu linia kredytowa stanowi formę tzw. poduszki finansowej.

Wadą linii kredytowej jest jej to, że dla niektórych konsumentów może stać się dodatkowym comiesięcznym obciążeniem. Ci klienci co miesiąc zadłużają się do wysokości limitu, spłacają część zadłużenia automatycznie gdy wpłynie wynagrodzenie, a następnie znowu zadłużają się do wysokości limitu. W ten sposób cały czas są zadłużeni i płacą comiesięczne odsetki choć często nie zdają sobie sprawy z wysokości ponoszonych kosztów.

Kopiowanie artykułu jest dozwolone pod warunkiem zachowania linku do źródła: Co to jest linia kredytowa?

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: