Obligacje skarbowe

Aktualności

Obligacje skarbowe są to papiery dłużne emitowane przez Ministra Finansów, który reprezentuje Skarb Państwa. Minister Finansów pożycza od nabywcy obligacji pieniądze i zobowiązuje się je oddać wraz z ustalonymi odsetkami w oznaczonym terminie. Obligacje skarbowe są uważane za najbezpieczniejsze papiery dłużne, choć nieraz się zdarzało, że państwa nie wywiązywały się ze swoich zobowiązań finansowych. Z […]

Zobacz więcej

Kredyt po rozwodzie

Aktualności

Rozwód to rozwiązanie ważnego związku małżeńskiego na drodze sądowej. Jednym z jego skutków jest zniesienie wspólnoty majątkowej i podział majątku. Jeżeli byłe małżeństwo zaciągnęło wcześniej kredyt to pojawia się pytanie kto ma spłacić kredyt po rozwodzie. Z tego artykułu dowiesz się jakie są możliwe rozwiązania tego problemu

Zobacz więcej

Co to jest weksel?

Aktualności

Weksel jest to rodzaj papieru wartościowego, na podstawie którego wystawca weksla zobowiązuje się do zapłacenia osobie wskazanej na wekslu określonej sumy pieniężnej, w określonym miejscu i czasie. Zobowiązanie to jest bezwarunkowe i w przypadku jego nie spełnienia wierzyciel wekslowy…

Zobacz więcej

Wypowiedzenie umowy kredytu

Aktualności

Wypowiedzenie umowy kredytu przez bank jest najbardziej dotkliwą sankcją, jaką bank może zastosować wobec kredytobiorcy, który nie spłaca rat zgodnie z umową. Jest to rozwiązanie ostateczne, ponieważ w większości przypadków kredytobiorca nie będzie w stanie spłacić pozostałej

Zobacz więcej

Jak działa chargeback?

Aktualności

Chargeback to procedura zwrotu pieniędzy klientowi, który zapłacił za usługę lub towar kartą płatniczą i jest niezadowolony z transakcji lub transakcja została przeprowadzona bez jego wiedzy i zgody np. w wyniku ataku hakerskiego. Chargeback jest realizowany przez organizacje

Zobacz więcej

Karty płatnicze

Aktualności

Karty płatnicze pojawiły się w Polsce w latach 90-tych XX wieku i od tego czasu ich popularność ciągle wzrasta. Według informacji NBP na koniec 2020 r. w Polsce było 43,7 mln kar płatniczych różnych rodzajów. 51,3% z nich to karty w systemie VISA, 48,1% to karty Mastercard, a 0,6% to karty

Zobacz więcej

Co to jest BLIK?

Aktualności

BLIK to polski system płatności mobilnych stworzony i rozwijany przez firmę Polski Standard Płatności sp. z o.o. System ten umożliwia posiadaczom smartfonów z zainstalowaną aplikacją banku płacenie w sklepach stacjonarnych i internetowych, wpłacanie i wypłacanie gotówki z bankomatów oraz przelewanie pieniędzy. Z tego artykułu dowiesz się jak…

Zobacz więcej