Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Aktualności

Bankowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja państwowa, której zadaniem jest gwarantowanie depozytów zgromadzonych w bankach i SKOK-ach. Bankowy Fundusz Gwarancyjny udziela także pomocy instytucjom finansowym, które są zagrożone niewypłacalnością oraz wspiera proces łączenia się tych instytucji z innymi instytucjami finansowymi

Zobacz więcej

Profil zaufany

Aktualności

Profil zaufany jest to darmowy sposób identyfikacji elektronicznej osób fizycznych. Dzięki potwierdzeniu tożsamości użytkownika profil zaufany umożliwia korzystanie z wielu usług świadczonych przed administrację państwową drogą elektroniczną. Z tego artykułu dowiesz się jak

Zobacz więcej

Co to jest linia kredytowa?

Aktualności

Linia kredytowa jest to produkt bankowy, dzięki któremu klienci banku mogą skorzystać z dodatkowego finansowania w dowolnym terminie, bez żadnych dodatkowych formalności. Banki oferują linię kredytową zarówno firmom, jak klientom indywidualnym. Z tego artykułu dowiesz się jak działa linia kredytowa

Zobacz więcej

Inflacja w kwietniu 2021

Aktualności

Według komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego inflacja w kwietniu 2021 r. była równa 4,3%. Są to na razie tylko szacunki ale wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z najwyższym wzrostem cen od marca 2020 r. Inflacja w kwietniu 2021 r. przekroczyła nie tylko wyznaczony cel NBP ale także dopuszczalne odchylenie od tego celu. Stawia to pod znakiem zapytania politykę monetarną prowadzoną przez Radę Polityki Pieniężnej.

Zobacz więcej

Komisja Nadzoru Finansowego

Aktualności

Komisja Nadzoru Finansowego to instytucja państwowa zajmująca się nadzorem nad instytucjami finansowymi z sektora bankowego, emerytalnego, ubezpieczeniowego oraz kapitałowego. KNF współpracuje z Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego oraz Europejską Radą do spraw Ryzyka Systemowego. Z tego artykułu dowiesz się jakie funkcje pełni KNF w sektorze bankowym i jakie znaczenie mają jej decyzje

Zobacz więcej

Najtańszy kredyt hipoteczny

Aktualności

Bardzo ważne jest aby znaleźć najtańszy kredyt hipoteczny ponieważ nawet niewielka różnica w oprocentowaniu powoduje wzrost lub spadek całkowitych kosztów kredytu o kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy złotych. Banki w swoich materiałach reklamowych podają Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowanie co nieco ułatwia zadanie ale jak zwykle ważne są szczegóły oferty. Z tego artykułu dowiesz się jak znaleźć najtańszy kredyt hipoteczny

Zobacz więcej

Kredyt dla obcokrajowca

Aktualności

Kredyt dla obcokrajowca jest oferowany przez coraz większą liczbę banków. Jeszcze kilka lat temu banki oferowały kredyty tylko kredytobiorcom z polskim obywatelstwem. Jednak zwiększająca się liczba cudzoziemców pracujących w Polsce zmotywowała banki do umieszczenia w swojej ofercie także kredytu dla obcokrajowca. Z tego artykuły dowiesz się jakie warunki należy spełnić by zaciągnąć kredyt…

Zobacz więcej