Finansowanie mezzanine

Aktualności

Finansowanie mezzanine stanowi element pośredni między finansowaniem dłużnym, a finansowaniem kapitałowym. Finansowanie dłużne to na przykład zaciągnięcie przez firmę kredytu lub pożyczki, finansowanie kapitałowe to emisja akcji. Finansowanie hybrydowe mezzanine posiada w swojej konstrukcji zarówno elementy kapitałowe jak i dłużne. Z tego artykułu dowiesz się jak działa finansowanie hybrydowe i które fundusze w Polsce organizują […]

Zobacz więcej

Anioły biznesu

Aktualności

Anioły biznesu to inwestorzy prywatni, którzy udzielają firmom wsparcia na najwcześniejszym etapie rozwoju, jeszcze przed wprowadzeniem produktu na rynek. W zamian za wsparcie kapitałowe anioły biznesu obejmują udziały w powstającym przedsiębiorstwie. Anioły biznesu wspierają firmy także swoim doświadczeniem oraz kontaktami biznesowymi. W ciągu ostatnich 50 lat ta…

Zobacz więcej

Fundusze venture capital

Aktualności

Fundusze venture capital to wyspecjalizowane instytucje finansowe, które inwestują w firmy na wczesnym etapie ich rozwoju. Oprócz kapitału fundusze venture capital udzielają firmom wsparcia z zakresu zarządzania i marketingu. Celem funduszy venture capital jest zwiększenie wartości firmy

Zobacz więcej

Co to jest crowdfunding?

Aktualności

Crowdfunding czyli finansowanie społecznościowe to alternatywny sposób finansowania inwestycji. Źródłem kapitału nie są banki ani inne instytucje finansowe tylko społeczność drobnych inwestorów, skrzykniętych za pośrednictwem internetu. Poprzez crowdfunding może być finansowane każde przedsięwzięcie, także znajdujące się dopiero na

Zobacz więcej

Leasing i jego rodzaje

Aktualności

Leasing to jedna z najpopularniejszych usług finansowych, z której korzysta większość firm na pewnym etapie swojego rozwoju. Dzięki leasingowi firmy mogą zwiększyć swoją flotę samochodową, park maszynowy lub wyposażenie biura. Z tego artykułu dowiesz się jakie są rodzaje leasingu

Zobacz więcej

Co to jest faktoring?

Aktualności

Faktoring jest to usługa finansowa świadczona przez firmę faktoringową, która polega na przejęciu wierzytelności przed upłynięciem terminu ich płatności, w zamian za wypłatę części środków. Dzięki tej usłudze dostawca nie musi czekać aż jego klient ureguluje należności za fakturę

Zobacz więcej

Ubezpieczenie kredytu

Aktualności

Ubezpieczenie kredytu jest często wymagane przez bank, szczególnie przy kredycie hipotecznym. Ubezpieczenie zmniejsza ryzyko banku, ponieważ gwarantuje spłatę kredytu przez ubezpieczyciela, jeśli nastąpią zdarzenia losowe, które uniemożliwiają spłatę kredytu przez kredytobiorcę.

Zobacz więcej