Kredyt Hipoteczny. Ranking Kredytów Hipotecznych

Kredyt Hipoteczny

Kredyt hipoteczny jest to długoterminowy kredyt bankowy, którego głównym zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na nieruchomości. Kredyt hipoteczny jest najniżej oprocentowany spośród wszystkich kredytów oferowanych klientom indywidualnym i ma najdłuższy okres spłaty dochodzący do 30 lat. Maksymalna kwota kredytu w ofertach niektórych banków wynosi nawet 4 miliony złotych. Na tej stronie znajdziesz szczegółowe informacje na temat kredytu, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz ranking kredytów hipotecznych na 2021r.

Ranking Kredytów Hipotecznych 2021Maksymalna kwota

Okres spłaty

RRSO


citi handlowy logo

3 mln zł

do 30 lat

2,36%

bnpparibas logo

4 mln zł

do 30 lat

2,54%

Bank Millenium Logo

4,5 mln zł

do 35 lat

2,78%

PKO BP logo

3 mln zł

do 30 lat

2,86%

PKO BP logo

3 mln zł

do 25 lat

2,89%

Ważne informacje dotyczące rankingu kredytów hipotecznych

 1. 1
  Wkład własny: zgodnie z rekomendacją S Komisji Nadzoru Finansowego minimalny wkład własny wynosi 10% wartości nieruchomości, natomiast zalecany wkład własny to 20% wartości. Bank może zaakceptować 10% wkład własny tylko jeśli klient zakupi dodatkowe ubezpieczenie od niskiego wkładu własnego lub dokona blokady środków na rachunku lub na kontach IKE i IKZE.
 2. 2
  Oprocentowanie: banki stosują zmienne oprocentowanie, którego wysokość jest obliczana według wzoru WIBOR 3M + marża banku albo WIBOR 6M + marża banku. WIBOR to referencyjna stopa oprocentowania pożyczek międzybankowych publikowana codziennie przez GPW Benchmark SA. Do momentu wpisu kredytu do hipoteki banki stosują podwyższoną marżę jako zabezpieczenie
 3. 3
  Dodatkowe warunki: każdy bank jako warunek przyznania kredytu wymaga ubezpieczenia nieruchomości od zdarzeń losowych typu pożar czy zalanie i cesję ubezpieczenia na bank. Niektóre banki wymagają by to kupić ubezpieczenie oferowane przez te banki, inne dopuszczają ubezpieczenie zakupione na własną rękę. Oprócz tego niektóre banki stosują dodatkowe warunki przyznania kredytu z prowizją 0% i marżą zamieszczoną w tabeli. Tymi warunkami może być założenie konta osobistego i przelewanie co miesiąc minimalnej kwoty, zamówienie karty kredytowej lub zakup ubezpieczenia na życie

Najlepsze kredyty hipoteczne w 2021

Kredyt hipoteczny Citi Handlowy

 • Wkład własny: 20% wartości kredytu
 • Oprocentowanie: 2,31% (WIBOR 3M + marża)
 • Marża: 2,09%
 • Podwyższona marża: 3,12%
 • Maksymalny wiek spłaty ostatniej raty: 70 lat
 • Dodatkowe warunki: ubezpieczenie nieruchomości we własnym zakresie lub skorzystanie z ubezpieczenia oferowanego przez Citi Handlowy, założenie lub posiadanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR) w Citi Handlowy, ROR jest za darmo przy wpływach miesięcznych co najmniej 8000zł

Kalkulacja RRSO:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego, zabezpieczonego hipoteką wynosi 2,36% przy następujących założeniach: okres kredytowania 25 lat, całkowita kwota kredytu 520 000 zł, oprocentowanie zmienne 2.31%, w tym: stopa referencyjna WIBOR 3M 0.22% oraz marża 2.09% (marża jest podwyższana o 1,3pp. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy kredytu) . Całkowity koszt kredytu 166 915 zł, w tym: prowizja 0%, tj. 0 zł, odsetki 166 696zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19zł, koszt wpisu hipoteki do Księgi Wieczystej 200zł, opłata za rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) 0zł (przy utrzymaniu warunku wpływów miesięcznych min 8000zł), całkowita kwota do zapłaty 686 915zł, płatna w 300 ratach miesięcznych, równych w wysokości 2286 zł po ustanowieniu zabezpieczenia. Do uzyskania kredytu niezbędne jest zawarcie umowy ubezpieczenia. Kalkulacja dokonana na dzień 09.10.2020 na reprezentatywnym przykładzie.


Kredyt hipoteczny BNP Paribas

 • Wkład własny: 20% wartości kredytu
 • Oprocentowanie: 2,32% (WIBOR 3M+marża)
 • Marża: 2,10%
 • Podwyższona marża: 3,60%
 • Maksymalny wiek spłaty ostatniej raty: 75 lat
 • Dodatkowe warunki: założenie lub posiadanie rachunku osobistego „Konto Otwarte na Ciebie” wraz z kartą debetową "Karta Otwarta na Świat", zapewnienie wpływów na konto minimum 2500 zł miesięcznie, ubezpieczenie nieruchomości oferowanego przez BNP Paribas, zakupienie ubezpieczenia na życie oferowanego przez BNP Paribas

Kalkulacja RRSO:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu zabezpieczonego hipoteką wynosi 2,54%, przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 300 miesięcy; wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 330.000,00 zł, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 260.000,00 zł; oprocentowanie zmienne 2,38% w skali roku, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 0,28% wg stanu na dzień 01.06.2020 r. oraz marża 2.10% (marża jest podwyższana o 1,50 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki przy założeniu, że nastąpi to w terminie 5 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu hipotecznego 108.154,44 zł, w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł, odsetki 85.420,66 zł, koszt podwyższenia marży do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej 1.618,54 zł, opłata za prowadzenie rachunku osobistego „Konto Otwarte na Ciebie” wraz z kartą debetową „Karta Otwarta na Świat” w wysokości 3 000,00 zł, koszt ubezpieczenia na życie oferowanego za pośrednictwem Banku w wysokości 17.796,24 zł, opłata za oszacowanie wartości nieruchomości 300,00 zł, opłaty PCC 19,00 zł; całkowita kwota do zapłaty 368.154,44 zł, płatna w 300 miesięcznych ratach po 1.355,21 zł (w pierwszych 5 miesiącach do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki) oraz po 1.153,44 zł (po prawomocnym wpisie hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 01.06.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.


Kredyt hipoteczny Banku Millenium

 • Wkład własny: 20% wartości kredytu lub 10% z dodatkowym ubezpieczeniem
 • Oprocentowanie: 2,28% (WIBOR 3M+marża)
 • Marża: 2%
 • Podwyższona marża: 3%
 • Maksymalny wiek spłaty ostatniej raty: 75 lat
 • Dodatkowe warunki: założenie lub posiadanie Konta 360° wraz z kartą debetową, przelewanie wynagrodzenia lub innego dochodu na konto oraz wykonywanie transakcji kartą na kwotę 500 zł miesięcznie, ubezpieczenie nieruchomości na własną rękę lub za pośrednictwem Banku Millenium, ubezpieczenie na życie na własną rękę lub za pośrednictwem Banku Millenium

Kalkulacja RRSO:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 2,78% i została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 0,28% (według stanu na dzień 31.05.2020r.). Całkowita kwota kredytu hipotecznego (bez kredytowanych kosztów) wynosi 302 821 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 432 712,71 zł, oprocentowanie zmienne 2,28%, całkowity koszt kredytu hipotecznego 129 891,71 zł (w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0 zł, odsetki 115 556,74 zł, prowizja za podwyższone ryzyko do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej za 6 miesięcy 1 512 zł ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku 10 440 zł, ubezpieczenie na życie wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku 12 163,97 zł, PCC 19 zł i opłata sądowa za ustanowienie hipoteki 200 zł), okres kredytowania 30 lat, rata kredytu 1 162,16 zł, liczba rat 360 Kalkulacja została dokonana na dzień 04.06.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie przy założeniu że: kredyt zabezpieczony będzie hipoteką na nowo nabywanej nieruchomości, zaś wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 387 933,00 zł, marża kredytu wynosi 2% z uwagi na posiadanie przez Klienta Konta 360°, pod warunkiem comiesięcznego wpływu wynagrodzenia lub innego dochodu netto na to konto i posiadania karty debetowej do tego konta oraz wykonywania za pomocą tej karty transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 500 zł miesięcznie. W przypadku Konta 360°, konto to wówczas prowadzone jest przez Bank bezpłatnie i opłata za obsługę karty debetowej do tego konta wynosi 0 zł.

Kredyt hipoteczny PKO BH

 • Wkład własny: 20% wartości kredytu
 • Oprocentowanie: 1,35% w 1szym roku oraz 2,45% w kolejnych (WIBOR 6M+marża)
 • Marża: 1,1% w 1szym roku, 2,20% w kolejnych
 • Podwyższona marża: 2%
 • Maksymalny wiek spłaty ostatniej raty: 75 lat
 • Dodatkowe warunki: ubezpieczenie nieruchomości za pośrednictwem PKO BP, założenie lub posiadanie Konta za Zero i zapewnienie minimum 3000zł wpływów miesięcznie oraz karty kredytowej (Przejrzysta Karta Kredytowa), zakupienie ubezpieczenia spłaty kredytu na wypadek utraty źródła dochodu, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • kredyt hipoteczny PKO BH jest oferowany przez bank PKO BP, gdy złożymy wniosek kredytowy jest on rozpatrywany przez oba banki, przy czym najpierw przez PKO BH, a w przypadku nieudzielenia kredytu przez PKO BP

Kalkulacja RRSO:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Własny Kąt hipoteczny w PKO Banku Hipotecznym SA zabezpieczonego hipoteka wynosi 2,86% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 30 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 304 910 zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 74,70%, oprocentowanie zmienne 1,35%/rok – w pierwszym roku oraz 2,45%/rok w kolejnych, na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 0,25% wg stanu na dzień 27.11.2020 r. oraz marża 1,10% w pierwszym roku oraz marża 2,20% w kolejnych latach (marża jest podwyższana o 0,90 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 4 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu 142 997,24 zł, w tym: prowizja 0%, tj. 0 zł, odsetki 123 282,32 zł, ubezpieczenie nieruchomości 7 320,57 zł (za cały okres kredytowania dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego), ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 400 zł, PCC 19 zł, ROR (Konto za Zero) 0 zł (za cały okres kredytowania; w związku z deklaracją systematycznych wpływów minimum 3 000 zł na ROR); karta kredytowa (Przejrzysta Karta Kredytowa) 2 065,77 zł (za cały okres kredytowania), ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek utraty źródła dochodu, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 9 909,58 zł (za 4 lata); całkowita kwota do zapłaty 447 907,24 zł, płatna w 360 miesięcznych ratach annuitetowych (równych) przy czym pierwsza rata wyniesie 1 241,07 zł, trzy kolejne raty 1 165,89 zł oraz następne po 1 031,93 zł w pierwszym roku oprocentowania. Od drugiego roku kolejne raty wyniosą po 1 193,35 zł i ostatnia rata wyniesie 1 105,69 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 27.11.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Kredyt hipoteczny PKO BP

 • Wkład własny: 20% wartości kredytu
 • Oprocentowanie: 1,35% w 1szym roku oraz 2,42% w kolejnych (WIBOR 6M+marża)
 •  Marża: 1,1% w 1szym roku, 2,17% w kolejnych
 • Podwyższona marża: 2%
 • Maksymalny wiek spłaty ostatniej raty: 75 lat
 • Dodatkowe warunki: ubezpieczenie nieruchomości za pośrednictwem PKO BP, założenie lub posiadanie Konta za Zero i zapewnienie minimum 3000zł wpływów miesięcznie oraz karty kredytowej (Przejrzysta Karta Kredytowa), zakupienie ubezpieczenia spłaty kredytu na wypadek utraty źródła dochodu, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Kalkulacja RRSO:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Własny Kąt hipoteczny w PKO Banku Polskim zabezpieczonego hipoteka wynosi 2,89% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 25 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 227 000 zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 66,3%, oprocentowanie zmienne 1,35%/rok – w pierwszym roku oraz 2,42%/rok w kolejnych, na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 0,25% wg stanu na dzień 27.11.2020 r. oraz marża 1,1% w pierwszym roku oraz marża 2,17% w kolejnych latach (marża jest podwyższana o 0,9 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 4 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu 87 976,45 zł, w tym: prowizja 0%, tj. 0 zł, odsetki 73 906,39 zł, ubezpieczenie nieruchomości 4 541,99zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego); ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 400 zł, PCC 19 zł; ROR (Konto za Zero) 0 zł (za cały okres kredytowania; w związku z deklaracją systematycznych wpływów minimum 3 000 zł na ROR); karta kredytowa (Przejrzysta Karta Kredytowa) 1 731,57 zł (za cały okres kredytowania), ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek utraty źródła dochodu, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 7 377,50 zł (za 4 lata), całkowita kwota do zapłaty 314 976,45 zł, płatna w 300 ratach annuitetowych (równych) miesięcznych przy czym pierwsza rata wynosi 1 046,26 zł, trzy kolejne raty 990,29 zł oraz następne po 893,20 zł w pierwszym roku oprocentowania. Od drugiego roku kolejne raty wyniosą po 1 006,23 zł i ostatnia rata wynosi 955,65zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 27.11.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Kredyt hipoteczny krok po kroku

Wzięcie kredytu hipotecznego jest jedną z najważniejszych decyzji w naszym życiu. Będziemy go bowiem spłacać przez kolejnych kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Warto więc starannie przeprowadzić cały proces żeby później nie mieć niepotrzebnych problemów.

 1. 1
  Pierwszą absolutnie kluczową decyzją jest wybranie nieruchomości, którą zamierzamy kupić. Należy przy tym pamiętać, że będziemy w niej mieszkać przez całe lata, więc warto sprawdzić czy przypadkiem w planie zagospodarowania przestrzennego nie ma autostrady, trasy szybkiego ruchu, fabryki czy oczyszczalni ścieków.
  Podczas wyboru nieruchomości musimy pamiętać o tym, że musimy posiadać odpowiedni wkład własny. Niestety kredyty hipoteczne na 100% wartości nieruchomości to już przeszłość. Obecnie trzeba mieć 20% wkładu własnego - kredyt hipoteczny z 10% wkładem własnym oferowany jest tylko przez jeden bank i to pod warunkiem zakupienia ubezpieczenia od niskiego wkładu własnego lub zablokowania środków na rachunku lub na kontach IKZE lub IKE.
 2. 2
  Kolejną decyzją jest wybranie okresu spłaty kredytu. Wiadomo, że im dłuższy okres spłaty tym miesięczna rata będzie niższa i będziemy mogli wziąć kredyt w większej wysokości. Należy jednak pamiętać o tym, że banki mają maksymalny okres spłaty oraz górną granicę wieku spłaty ostatniej raty. Także Komisja Nadzoru Finansowego coraz bardziej niechętnie patrzy na kredyty hipoteczne dłuższe niż 25 lat. Poza tym na emeryturze nasze dochody będą niższe warto więc spłacić kredyt hipoteczny przed emeryturą.
 3. 3
  Jeśli już wybraliśmy nieruchomość, mamy odpowiedni wkład własny, znamy wysokość potrzebnego kredytu oraz wiemy na jaki okres chcemy wziąć kredyt to czas oszacować czy mamy zdolność kredytową tzn. czy nasze dochody będą wystarczające. Dzięki kalkulatorowi poniżej możemy obliczyć szacunkową ratę kredytu hipotecznego

Kalkulator kredytu hipotecznego

Kalkulator miesięcznej raty kredytu

Szacunkowa miesięczna rata wynosi:

Możemy uznać, że mamy zdolność kredytową jeżeli nasze regularne dochody miesięczne pomniejszone o koszty utrzymania i zobowiązań finansowych są wyższe niż rata kredytu. Należy jednak pamiętać, że:

 • banki mają ustalone minimalne koszty utrzymania i jeśli deklarowane przez nas koszty są dużo niższe to podczas sprawdzania naszej zdolności kredytowej bank przyjmie wyższe koszty
 • banki raczej nie udzieli kredytu jeśli rata kredytu jest większa niż 40% naszych dochodów netto pomniejszonych o zobowiązania finansowe (50% jeśli nasze dochody są większe niż przeciętne w miejscu zamieszkania)
 1. 4
  Kolejny krok to podpisanie umowy przedwstępnej z dotychczasowym właścicielem nieruchomości. Taka umowa jest dla nas gwarancją, że właściciel nie sprzeda nieruchomości komuś innemu gdy my będziemy załatwiać kredyt; z kolei właściciel też ma pewność, że się nie rozmyślimy. Dwa najważniejsze punkty umowy wstępnej to termin zawarcia umowy sprzedaży oraz  zaliczka lub zadatek. Różnica między zaliczką, a zadatkiem jest taka, że jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, bo jedna ze stron się wycofa to w przypadku zaliczki jest ona zwracana. Inaczej jest w przypadku zadatku - jeśli wycofa się kupujący to traci zadatek, jeśli wycofa się sprzedający to musi zwrócić zadatek i to w podwójnej wysokości.
 2. 5
  Kolejny krok to wybór banku. Pomoże nam w tym ranking kredytów hipotecznych znajdujący się na górze tej strony. Wybieramy bank, wypełniamy formularz i po kilku minut dzwoni doradca aby umówić spotkanie. Na spotkaniu powinniśmy mieć:
 • informacje na temat nieruchomości
 • umowę przedwstępną z właścicielem nieruchomości
 • zaświadczenie o osiąganych dochodach
 • wyciąg z rachunku za ostatni rok
 • deklaracja PIT za ostatni rok
 • dobrą historię kredytową i ocenę punktową BIK
 1. 6
  Kolejny etap to sprawdzanie nas oraz wybranej przez nas nieruchomości przez bank. Większość banków ma podobne procedury choć różnią się one w istotnych szczegółach. Wygląda to mniej więcej następująco:
 • Pierwszy elementem jest sprawdzenie przez bank naszej historii kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Dlatego też warto spłacić wszelkie pożyczki i kredyty oraz zlikwidować limity w koncie. Dzięki temu nasz scoring będzie wyższy. Natomiast jeżeli nieregularnie spłacaliśmy kredyty to niestety informacja na ten temat będzie nadal figurować w BIK - opóźnienia przekraczające 60 dni będą się znajdować w bazie BIK jeszcze 5 lat po spłacie zobowiązania.
  Ważne: przed rozpoczęciem starań o kredyt hipoteczny warto założyć darmowe konto w BIK i sprawdzić raport na nasz temat. Czasami są w nim nieścisłości, które można skorygować
 • Drugi element, to sprawdzenie przez bank naszej zdolności kredytowej. Składają się na nią nasze dochody pomniejszone o stałe wydatki oraz koszt ewentualnych zobowiązań finansowych. Przy kredycie hipotecznym nie wystarczy oświadczenie o dochodach, ani zaświadczenie. Bank będzie chciał zobaczyć naszą umowę o pracę (umowa zlecenia lub o dzieło też jest honorowana jeśli pracujemy w danej firmie co najmniej 2 lata), wyciąg z rachunku za ostatni rok oraz rozliczenie PIT za ostatni rok. Im więcej dokumentów przyniesiemy na pierwszą rozmowę tym szybciej dostaniemy kredyt
 • Trzeci element to wycena nieruchomości. Z punktu widzenia banku wartość nieruchomości jest równie kluczowa jak nasza historia w BIK i zdolność kredytowa. To wpis do hipoteki nieruchomości jest bowiem zabezpieczeniem kredytu i powodem dla którego oprocentowanie kredytu hipotecznego jest dużo niższe niż gotówkowego.
  Bank nie może dopuścić do sytuacji w której wartość nieruchomości jest niższa niż kwota udzielonego kredytu. Dlatego też wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę jest tak ważna. Niektóre banki zgadzają się wynajęli własnego rzeczoznawcę, inne zamawiają wycenę u swoich stałych rzeczoznawców.
 1. 7
  Kiedy rzeczoznawca potwierdzi wartość nieruchomości, a ocena naszej zdolności kredytowej jest pozytywna otrzymamy wstępną decyzję. Uzyskanie decyzji wstępnej świadczy o tym, że wszystko zmierza do pozytywnego końca. W decyzji wstępnej będą zawarte dodatkowe warunki, które musimy spełnić by doszło do podpisania umowy kredytowej.
 2. 8
  Kolejnym krokiem jest zakup nieruchomości. Możemy umówić się z właścicielem podpisać umowę. Umowa musi być potwierdzona przez notariusza. W tym momencie przelewamy wkład własny na konto dotychczasowego właściciela, pieniądze z kredytu zostaną przelane na jego konto bezpośrednio przez bank.
 3. 9
  Kolejny krok to wypełnienie dodatkowych warunków banku. Przede wszystkim - ubezpieczenie nieruchomości od zdarzeń losowych takich jak pożar, zalanie, huragan itd. oraz cesja praw z umowy ubezpieczenia na rzecz banku oraz dostarczenie oświadczenia ubezpieczyciela o przyjęciu cesji do wiadomości. Inne dodatkowe warunki to np. założenie konta osobistego i przelewanie wynagrodzenia na ten rachunek, wykupienie ubezpieczenia na życie itp.
 4. 10
  Teraz jedziemy do banku i podpisujemy umowę kredytową - kredyt zostaje uruchomiony. Jesteśmy właścicielem nieruchomości i pozostaje nam tylko dokonać wpisu do księgi wieczystej.

Kredyt hipoteczny - jak długo się czeka?

Jest to bardzo ważne pytanie ponieważ termin podpisania finalnej umowy musimy wpisać do umowy przedwstępnej. Kredyt hipoteczny jest dużo bardziej skomplikowanym kredytem dla banku niż kredyt konsolidacyjny czy gotówkowy, a tym bardziej kredyt na dowód. Najbardziej wydłuża cały proces konieczność dokonania wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę. Dlatego też na wszelki wypadek warto wpisać trzymiesięczny termin do umowy przedwstępnej. Oczywiście może się zdarzyć, że dostaniemy kredyt w tydzień czy dwa. Więcej pytań i odpowiedzi na te pytania znajdziesz na tej stronie.

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: