Nowe wiadomości o kredytach hipotecznych

Aktualności

PKO BP wprowadzi kredyty hipoteczne z 10% wkładem własnym
Wiceprezes PKO BP Piotr Mazur poinformował, że bank zamierza w lutym zwiększyć dostępność kredytów hipotecznych oferowanych przez PKO BP. Wskaźnik LTV (loan to value) akceptowany przez bank…

Zobacz więcej

Piramidy finansowe

Aktualności

Promotor piramidy finansowej został ukarany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Na Damiana Żukiewicza, właściciela firmy Investprovider, została nałożona kara łączna w wysokości 450 tysięcy złotych. Jego działalnośći polegała na publikowaniu filmów na youtube oraz na własnej stronie internetowej zachęcających użytkowników do rejestrowania się w systemach FutureNet, FutureAdPro i NetLeaders. Systemy te oferują wynagrodzenie za […]

Zobacz więcej

Zdolność kredytowa przy kredycie hipotecznym

Zdolność kredytowa wnioskującego o kredyt jest wnikliwie badana przez bank w procedurze przyznawania kredytu hipotecznego. Taki kredyt wiąże klienta z bankiem na kilkadziesiąt lat i dotyczy bardzo dużych pieniędzy. Ponieważ do banku idziemy zazwyczaj z podpisaną umową przedwstępną kupna nieruchomości i często z wpłaconą zaliczką warto wiedzieć czy mamy szansę dostać kredyt. Natomiast kalkulatory internetowe […]

Zobacz więcej

Kredyt hipoteczny z oprocentowaniem 0%

Aktualności

Oprocentowanie kredytów hipotecznych należy do najniższych na rynku finansowym. Kredyt oprocentowany poniżej 3% w stosunku rocznym jest obecnie normą w Polsce. Jeszcze kilka lat temu dominowały kredyty oprocentowane powyżej 4%. Dzieje się tak dlatego, że WIBOR na podstawie którego ustalane stawka oprocentowania wynosi obecnie

Zobacz więcej

Stopy procentowe w 2021

Aktualności

Stopy procentowe NBP są najważniejszym narzędziem kształtowania polityki pieniężnej przez bank centralny. Wysokość stóp procentowych ma bardzo duże znaczenie dla gospodarki. Odsetki ustawowe to suma stopy referencyjnej NBP i 3,5%, a maksymalne oprocentowanie roczne kredytu to dwukrotność odsetek ustawowych. Wysokość stopy referencyjnej wpływa także pośrednio na WIBOR, na podstawie którego kształtowane jest oprocentowanie kredytów…

Zobacz więcej

Pekao SA przejął Idea Bank

Aktualności

Zgodnie z decyzją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Bank Pekao SA przejął Idea Bank w ramach przymusowej restrukturyzacji. BFG udzielił Bankowi Pekao SA dotacji w wysokości 193 mln zł, która ma pokryć różnicę między wysokością przejętych praw majątkowych oraz zobowiązań Idea Banku. Wszystkie depozyty klientów Idea Banku, zarówno osób fizycznych jak i przedsiębiorstw zostały przeniesione do Banku […]

Zobacz więcej

KNF – ugody z frankowiczami

Aktualności

Komicja Nadzoru Finansowego chce by banki zaczęły zawierać ugody z frankowiczami. Przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski zaproponował, aby banki zaczęły przedstawiać frankowiczom atrakcyjne warunki ugód.
Problem kredytów hipotecznych we frankach zaczął się w 2009r. W drugiej połowie 2008r kurs franka szwajcarskiego spadł poniżej 2zł, a bardzo popularne ze względu na niską stopę procentową były kredyty

Zobacz więcej