Nowe wiadomości o kredytach hipotecznych

Aktualności

PKO BP wprowadzi kredyty hipoteczne z 10% wkładem własnym

Wiceprezes PKO BP Piotr Mazur poinformował, że bank zamierza w lutym zwiększyć dostępność kredytów hipotecznych oferowanych przez PKO BP. Wskaźnik LTV (loan to value) akceptowany przez bank ma się zwiększyć z 80% do 90%. Oznacza to, że klienci będą musieli zgromadzić wkład własny wielkości 10% wartości nieruchomości, a nie jak do tej pory 20%.
Bank PKO BP jest największym polskim bankiem, więc prawdopodobnie ta decyzja będzie miała duży wpływ na rynek. Jednocześnie warto przypomnieć, że według rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego kredyty z wkładem własnym mniejszym niż 20% muszą być dodatkowo ubezpieczone.

Kredyty hipoteczne najnowsze wiadomości

Banki tworzą rezerwy na kredyty hipoteczne we frankach

W nadchodzącym roku banki chcą nie chcąc będą musiały rozwiązać problem kredytów hipotecznych we frankach. Komisja Nadzoru Finansowego coraz bardziej naciska na banki w tej sprawie. Grudniowy apel KNF o pilne zawierania ugód w frankowiczami oraz gigantyczny wzrost ilości procesów wytaczanych bankom przez klientów odniósł skutek. Banki zaczęły tworzyć coraz większe rezerwy na koszty związane z kredytami frankowymi.

Jednym z pierwszych był ING Bank Śląski, który utworzył dodatkowe rezerwy w wysokości 250 mln zł, które obciążą wyniki za IV kwartał 2020r. Wcześniej bank utworzył rezerwy w wysokości 75 mln zł co łącznie daje 325 mln zł. Kredyty frankowe ING Banku Śląskiego to około 900 mln zł, a więc rezerwy stanowią 36,1%. ING Bank Śląski utworzył już rezerwy pozwalające pokryć nie tylko koszty prawne ale również koszty ugód z frankowiczami.

Kolejnym bankiem, który utworzył dodatkowe rezerwy jest Millenium Bank. Zdecydował on o utworzeniu rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi w wysokości 380 mln zł. Łącznie z wcześniej utworzonymi rezerwami daje to 900 mln zł, co stanowi 6,1% wartości kredytów frankowych tego banku. Millenium Bank ma w swoim portfelu kredyty frankowe warte aż 14,7 mld zł. Rezerwy utworzone przez bank spowodują, że będzie miał on stratę za IV kwartał 2020r ale według komunikatu banku cały rok zakończy się dodatnim wynikiem.

Rezerwy na kredyty frankowe w IV kwartale 2020r utworzył także mBank. Dodatkowe rezerwy wynoszą 440 mln zł co łącznie daje 1,3 mld zł. Z tego powodu mBank będzie miał prawdopodobnie stratę w IV kwartale 2020r. Zaangażowanie mBanku w kredyty hipoteczne we frankach to 13,6 mld zł, rezerwy stanowią 9,55% wartości kredytów frankowych.

Rozmowy banków z NBP w sprawie kredytów hipotecznych we frankach

Kredyty hipoteczne we frankach są warte około 80 mld zł. Banki szacują koszt ugód polegających na przewalutowaniu kredytów z franków na złote na około 25-30 mld zł. Taka kwota nie byłaby wprawdzie istotnym obciążeniem dla polskiego systemu bankowego ale miałaby bardzo negatywny wpływ na niektóre banki. Tym bardziej, że banki musiałyby dokonać odpisów jednorazowo zamiast rozciągać je w czasie.

Problem miałyby przede wszystkim mniejsze banki, które kilkanaście lat temu masowo udzielały kredytów we frankach i te kredyty stanowią znaczącą część ich portfela kredytowego. Zrealizowanie ugód z frankowiczami przez te banki wiązałoby się z obniżeniem ich kapitałów na tyle, że przestałyby spełniać wymogi kapitałowe. Prawdopodobna byłaby wtedy interwencja KNF i przymusowa restrukturyzacja, jak to niedawno miało miejsce w przypadku Idea Bank.

Na początku stycznia banki rozpoczęły rozmowy sondażowe banków z NBP w sprawie pomocy banku centralnego. Banki chciałyby aby NBP nie osłabiał dalej złotego, a stabilizował jego kurs nawet przy wykorzystaniu rezerw walutowych. Przewalutowanie kredytów o wartości kilkudziesięciu miliardów złotych wiązałoby się z koniecznością zakupu dużej ilość franków przez banki. Spowodowałoby to wzrost kursu franka i dodatkowe koszty dla banków czego chciałoby uniknąć.

Prezes NBP oświadczył, że bank centralny postara się stworzyć korzystne warunki do przewalutowania ale dopóki on jest prezesem to nie wykorzysta rezerw walutowych by pomóc bankom komercyjnym. Moim zdaniem jest duże prawdopodobieństwo, że KNF będzie chciała wykorzystać sytuację z kredytami hipotecznymi we frankach do doprowadzenia do przymusowej restrukturyzacji Getin Banku.

Kopiowanie artykułu jest dozwolone pod warunkiem zachowania linku do źródła: Nowe wiadomości o kredytach hipotecznych

Kliknij aby Dodać Opinię

Dodaj opinię: