Pekao SA przejął Idea Bank

Aktualności

Zgodnie z decyzją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Bank Pekao SA przejął Idea Bank w ramach przymusowej restrukturyzacji. BFG udzielił Bankowi Pekao SA dotacji w wysokości 193 mln zł, która ma pokryć różnicę między wysokością przejętych praw majątkowych oraz zobowiązań Idea Banku.

Wszystkie depozyty klientów Idea Banku, zarówno osób fizycznych jak i przedsiębiorstw zostały przeniesione do Banku Pekao SA. Oddziały Idea Bank będą kontynuowały swoją działalność, pracownicy pozostaną na swoich stanowiskach pracy, zmieni się tylko szyld.Klienci mogą nadal korzystać z tych samych numerów rachunków, kart kredytowych oraz bankowości internetowej.

Nie zmieni się także (na razie) tabela opłat i prowizji. Obsługą reklamacji nadal będą zajmować się oddziały Idea Banku. Obsługa kredytów będzie przebiegać według dotychczasowych harmonogramów, a ich oprocentowanie się nie zmieni. Wcześniejsza spłata kredytu odbywa się zgodnie z podpisaną umową kredytową, a zaświadczenie o spłacie kredytu klient uzyska w oddziale Idea Banku.

Z jakiego powodu Pekao SA przejął Idea Bank?

Kłopoty Idea Banku zaczęły się w 2018r, gdy wybuchła afera Getback. Spółka Getback pozyskiwała kapitał poprzez sprzedaż wysoko oprocentowanych obligacji, za te pieniądze skupowała przeterminowane długi od banków, a następnie próbowała wyegzekwować należności od dłużników. W 2017r spółka weszła na giełdę ale już po 9 miesiącach okazało się, że grozi jej upadłość. Ściąganie długów szło spółce dużo gorzej niż sprzedaż własnych obligacji, których sprzedała za kwotę ponad 2,5 mld zł.

W kwietniu 2018r spółka poinformowała, że prowadzi negocjacje z PKO BP oraz Polskim Funduszem Rozwoju w sprawie finansowania o charakterze mieszanym kredytowo-inwestycyjnym w wysokości do 250 mln zł. PKO BP i PFR zdementowały, że prowadzą takie rozmowy. To wywołało reakcję Komisji Nadzoru Finansowego, która złożyła wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych o zawieszenie obrotu akcjami Getback. Wniosek został uwzględniony. Później okazało się, że spółka Getback miała w 2018r ponad 1,5 mld zł strat. Wszczęto postępowanie układowe w wyniku którego obligatariusze stracili 75% wartości obligacji.

Jednym z banków, który sprzedawał obligacje spółki Getback był Idea Bank. Pracownicy banku prowadzili bardzo agresywną sprzedaż, wykorzystując posiadane informacje na temat klientów, zbliżającym się terminie zapadalności lokat oraz historii dokonywanych przez klientów inwestycji. Roztaczali przed nimi miraż wysokich i pewnych zysków i wywierali presję czasową twierdząc, że to okazja, która się nie powtórzy. Dzięki tej strategii pracownicy Idea Banka sprzedali obligacji spółki Getback za ponad 700 ml zł.

Gdy wybuchła afera i okazało się, że obligacje są niewiele warte, kontrolę zaczęła Komisja Nadzoru Finansowego. Bank zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłych członków zarządu, w tym wiceprezesa odpowiedzialnego za sprzedaż produktów. Kontrolę wszczął także Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, który postawił bankowi zarzuty naruszania praw konsumentów.

W listopadzie 2018r Leszek Czarnecki, główny akcjonariusz Idea Banku upublicznił rozmowę nagraną z szefem KNF Markiem Chrzanowskim. Chrzanowski zaproponował, że jeśli Czarnecki zatrudni w innym swoim banku przyjaciela to skończą się jego kłopoty z nadzorem. Miał także ujawnić plan przejęcia jego banku w wyniku przymusowej restrukturyzacji.

Wybuchła afera, której skutkiem było aresztowanie Chrzanowskiego, a jednocześnie odpływa klientów z Idea Banku, którzy masowo likwidowali lokaty. Bank zaciągnał wtedy pożyczkę w NBP, którą spłacił pół roku później.W tym samym czasie KNF zawiadomił prokuraturę w sprawie sprzedaży przez Idea Bank obligacji spółki Getback bez wymaganej prawem licencji maklerskiej.

Na wiosnę 2019r zatrzymano członków zarządu, dyrektorów i pracowników sprzedających obligacje Getback. Bank zawiadomił KNF o ryzyku niższego współczynnika kapitałowego niż wymagany prawnie. W kwietniu bank zaprezentował wyniki za 2018r – miał ponad 1,8 mld zł strat. Współczynniki kapitałowe banku były znacznie poniżej wymogów unijnych.

Wobec tego w maju 2019r Komitet Nadzoru Finansowego wprowadził do banku kuratora – Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Idea Bank zaczął starania o pozyskanie inwestora zewnętrznego.

W lutym 2020r UOKiK stwierdził, że Idea Bank stosował misseling i nakazał zwrócić klientom 20% nominalnej wartości sprzedanych obligacji. Według UOKiK Idea Bank proponował swoim klientom produkty wysokiego ryzyka, które w żaden sposób nie odpowiadały ich potrzebom.

W marcu zapadł pierwszy wyrok w sprawie wytoczonej przez klientkę Idea Bankowi. Sąd orzekł, że bank musi oddać jej całą zainwestowaną kwotę, wraz z odsetkami.

W lipcu UOKiK nałożył na Idea Bank 17,3 mln zł kary za misseling, wprowadzanie w błąd klientów i zatajanie ważnych informacji. Dwa dni później KNF odrzuciła plan naprawczy Idea Banku. Według KNF plan osiągnięcia wymaganego poziomu współczynników kapitałowych nie jest zbyt prawdopodobny.

W sierpniu Bankowy Fundusz Gwarancyjny sprzeciwił się transakcji sprzedaży spółki zależnej głównemu akcjonariuszowi banku. Transakcja ta pozwoliłaby na rozwiązanie rezerw utworzonych na poczet strat spółki zależnej. Idea Bank złożył wniosek o zmianę kuratora.

W październiku Idea Bank podał wyniki za trzy kwartały 2020r. Bank zanotował 8 mln zł zysku netto, nadal jednak bardzo źle wyglądały wskaźniki kapitałowe, które były dużo niższe niż wymaga prawo.

30 listopada Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła 10 mln zł kary na Idea Bank za sprzedaż obligacji GetBacku.

31 grudnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny podjął decyzję o przymusowej restrukturyzacji Idea Banku poprzez przejęcie przez Bank Pekao SA. Do przejęcia doszło 3 stycznia 2021r. Leszek Czarnecki, główny akcjonariusz Idea Banku zapowiedział odwołanie od decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz pozwanie członków zarządu banku Pekao SA.

Leszek Czarnecki

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: