Najtańszy kredyt hipoteczny

Aktualności

Bardzo ważne jest aby znaleźć najtańszy kredyt hipoteczny ponieważ nawet niewielka różnica w oprocentowaniu powoduje wzrost lub spadek całkowitych kosztów kredytu o kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy złotych. Banki w swoich materiałach reklamowych podają Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowanie co nieco ułatwia zadanie ale jak zwykle ważne są szczegóły oferty. Z tego artykułu dowiesz się jak znaleźć najtańszy kredyt hipoteczny i na co zwrócić uwagę.

Najtańszy kredyt hipoteczny

Najtańszy kredyt hipoteczny – RRSO

RRSO czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania to całkowity koszt kredytu ponoszony przez kredytobiorcę wyrażony w stosunku rocznym. Ustawa o kredycie konsumenckim zobowiązuje banki, SKOK-i i firmy pożyczkowe do podawania RRSO w swoich materiałach reklamowych, ponieważ dzięki temu klienci łatwiej mogą porównać oferty. Podczas obliczania RRSO instytucja finansowa musi uwzględnić wszystkie koszty kredytu, czyli:

  • oprocentowanie nominalne,
  • opłata przygotowawcza,
  • prowizja,
  • ubezpieczenie kredytu,
  • ubezpieczenie na życie,
  • koszt innych usług dodatkowych.

Aby znaleźć najtańszy kredyt hipoteczny można skorzystać z rankingu kredytów hipotecznych, który zawiera kredyty o najniższej RRSO dostępne aktualnie na polskim rynku, uszeregowane od tego z najniższą RRSO.

Najtańszy kredyt hipoteczny – szczegóły oferty

Większość banków oferujących kredyty hipoteczne stosuje tzw. cross-selling. Cross-selling to działanie polegające na sprzedaży innego produktu klientom, którzy nabywają produkt podstawowy. Podstawowym produktem jest w tym przypadku kredyt hipoteczny. Kredytobiorcy, którzy chcą wziąć kredyt na warunkach podanych w reklamie muszą spełnić pewne wymagania czyli skorzystać z dodatkowych usług banku.

Niektóre z tych wymagań są proste do spełnienia, jak na przykład wykupienie ubezpieczenia nieruchomości od zdarzeń losowych oferowanego przez bank. Kredytobiorca i tak zazwyczaj będzie chciał ubezpieczyć nieruchomość, więc to czy wykupi ubezpieczenie za pośrednictwem banku czy agencji ubezpieczeniowej nie robi za dużej różnicy.

Równie prosty do spełnienia jest wymóg wykupienia ubezpieczenia spłaty kredytu na wypadek zdarzenia losowego takiego jak utrata pracy czy ubezpieczenia na życie. Takie ubezpieczenie podnosi wprawdzie całkowity koszt kredytu ale jest on nadal tańszy niż inne na rynku. Nawet jeśli ktoś już posiada ubezpieczenie na życie to zakup kolejnego w żaden sposób nie wpływa na dotychczasowe.

Natomiast niektóre banki wymagają także założenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i przelewania swojego wynagrodzenia na ten rachunek. Dla części klientów taki wymóg będzie trudny do spełnienia, bo mają umowę kredytową z innym bankiem, który również wymagał założenia ROR-u i przelewania wynagrodzenia. Dlatego szukając najtańszego kredytu hipotecznego należy zawsze sprawdzić jakie są dodatkowe wymagania banku.

Najtańszy kredyt hipoteczny – rating BIK

Każdy bank podczas wydawania decyzji kredytowej musi sprawdzić zdolność kredytową wnioskującego. Bardzo ważnym elementem tego procesu jest sprawdzenie historii kredytowej klienta w bazie prowadzonej przez Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Wnioskujący, który miał duże zaległości w spłacie zobowiązań finansowych, musi się liczyć z ryzykiem, że bank odmówi udzielenia kredytu, mimo że jego dochody są wystarczające do spłacania rat.

Wnioskujący, który ma niską ocenę punktową w BIK ale bank zgodził się udzielić mu kredytu, może dostać gorsze warunki niż wnioskujący z wyższą oceną. Bank może zaproponować wyższe oprocentowanie nominalne kredytu, które będzie rekompensować wyższe ryzyko banku. Aby uniknąć takich niespodzianek należy założyć konto w BIK i pobrać raport na swój temat. Jeżeli ocena punktowa jest niższa niż doskonała (80-100 punktów) lub bardzo dobra (74-79 punktów) należy przeprowadzić czyszczenie BIK.

Czyszczenie BIK polega na spłacie jak największej ilości zobowiązań finansowych (limity debetowe, karty kredytowe) oraz usunięciu wpisów negatywnych na temat kredytów i pożyczek, które były spłacane nieregularnie. Istniejące limity na rachunkach lub kartach kredytowych obniżają rating BIK, ponieważ zwiększają prawdopodobieństwo nieterminowego regulowania długów. Spłacenie kart kredytowych i debetów do zera podnosi rating w BIK nawet o kilka punktów.

Usunięcie negatywnych wpisów jest trochę bardziej skomplikowane, bo wymaga wysłania wniosków do instytucji finansowych, która te wpisy umieściła w BIK. Ustawa Prawo bankowe precyzuje jak długo Biuro Informacji Kredytowej może przetwarzać informacje na temat dawnych kredytów i pożyczek. Informacje te mogą być przetwarzane przez 5 lat od momentu spłaty zobowiązania bez zgody osoby, której dotyczą jeśli są spełnione oba warunki:

  1. Opóźnienie w spłacie kolejnej raty kredytu lub pożyczki wynosiło ponad 60 dni.
  2. Kredytobiorca został powiadomiony przez instytucję finansową (bank, SKOK, firmę pożyczkową), że zamierza ona przetwarzać dane na temat zobowiązania.

Jeśli w raporcie BIK na swój temat zauważysz, że znajduje się tam informacja negatywna, która powinna być usunięta, bo minęło już 5 lat albo nie zostałeś powiadomiony o zamiarze przetwarzania danych, to wyślij wniosek do banku, SKOK-u lub firmy pożyczkowej, która umieściła ten wpis. Dokładny opis całej procedury łącznie z wzorami wniosków znajduje się na stronie Czyszczenie BIK.

Najtańszy kredyt hipoteczny – podsumowanie

Różnica w oprocentowaniu i innych warunkach kredytu hipotecznego pozwala zaoszczędzić bardzo duże kwoty pieniędzy. Aby znaleźć najtańszy kredyt hipoteczny skorzystaj z rankingu kredytów hipotecznych i sprawdź czy jesteś w stanie spełnić wymagania dodatkowe banków. Zarejestruj się w BIK (jeśli jeszcze nie masz konta) i sprawdź swój rating. Jeżeli Twój rating jest niższy niż doskonały lub bardzo dobry wyczyść BIK, korzystając z opisu procedury na stronie Czyszczenie BIK.

Kopiowanie artykułu jest dozwolone pod warunkiem zachowania linku do źródła: Najtańszy kredyt hipoteczny

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: