Czyszczenie BIK

Aktualności

Czyszczenie BIK to usługa, która jest często oferowana przez różne firmy i reklamowana w różnych miejscach w sieci. Popularność tej usługi wynika przede wszystkim z tego, że ocena punktowa BIK decyduje o dostępności i warunkach kredytu jak również z niewiedzy. Z tego artykułu dowiesz się na czym polega czeszczenie BIK i jak to zrobić samemu.

Co to jest BIK?

BIK to Biuro Informacji Kredytowej S.A., które powstało w 1997r. Nie jest to instytucja państwowa, chociaż powstała na podstawie ustawy Prawo bankowe i każdy bank działający w Polsce ma obowiązek dzielenia się informacjami z Biurem, a także sprawdzania każdego klienta w bazie BIK. Biuro Informacji Kredytowej to spółka akcyjna, w której udziały mają Związek Banków Polskich oraz kilka największych banków.

Jak działa BIK?

Każdy bank, SKOK i inna instytucja finansowa, która współpracuje z BIK (od pewnego czasu z BIK współpracuje większość firm pożyczkowych w Polsce) informuje BIK na temat zobowiązań finansowych zaciągniętych przez swoich klientów. Są to bardzo szczegółowe i zazwyczaj bardzo aktualne informacje. Jeżeli masz chociaż dzień zwłoki w spłacie kredytu to następnego dnia Twój bank wyśle informacje na ten temat do BIK. Skąd o tym wiem? Mam konto w BIK i włączone alerty – dostaję SMSa gdy tylko jakiś bank wyśle informację o nieterminowej spłacie zobowiązania.

System BIK odnotowuje także wszystkie zapytania kierowane przez banki i firmy pożyczkowe. Zapytania te dotyczą zazwyczaj oceny punktowej i są związane z badaniem zdolności kredytowej klienta. Natomiast zauważyłem na moim koncie w BIK, że niektóre banki wysyłają zapytania do BIK z innych przyczyn. Prawdopodobnie po to by zorientować się w sytuacji finansowej klienta i wysłać mu ofertę kredytu.

Na podstawie informacji na temat aktywnych oraz spłaconych zobowiązań finansowych Biuro Informacji Kredytowej ustala ocenę punktową czyli tzw. rating. Rating mieści się w granicach od 0 do 100 punktów i oznacza:

 • od 0 do 58 punktów – Ocena niska
 • od 59 do 68 punktów – Ocena umiarkowana
 • od 69 do 73 punktów – Ocena dobra
 • od 74 do 79 punktów – Ocena bardzo dobra
 • od 80 do 100 punktów – Ocena doskonała

Najlepsze oferty kredytów (najniższa prowizja i inne koszty) są oferowane klientom z doskonałą i bardzo dobrą oceną punktową BIK. Klienci z oceną niską mają małe szanse na uzyskanie kredytu w banku. Z tego powodu tak ważne jest dbanie o dobry rating BIK.

Od czego zależy rating BIK?

Biuro Informacji Kredytowej podaje na swojej stronie internetowej, że system obliczania ratingu bierze pod uwagę cztery elementy:

 • Terminowość
 • Korzystanie
 • Wnioskowanie
 • Doświadczenie
 1. Terminowość oznacza spłacanie zobowiązań zgodnie z harmonogramem. Z doświadczenia wiem (bo spóźniam się notorycznie), że przekroczenie terminu o dzień czy dwa nie wpływa na ocenę punktową. Warto jednak na wszelki wypadek nie przekraczać terminów
 2. Korzystanie oznacza w jakim stopniu wykorzystujesz saldo debetowe na rachunku i limity kart kredytowych. Wykorzystanie sald i limitów do maksimum oraz spłacanie tylko minimalnej kwoty na karcie system uznaje za zachowanie ryzykowne i obniża rating BIK.
 3. Wnioskowanie oznacza jak często składasz wnioski o kredyty i pożyczki, które zakończyły się odmową. System uznaje, że skoro bank czy firma pożyczkowa odmówiły Ci kredytu czy pożyczki to znaczy, że nie masz zdolności kredytowej. Jeżeli robisz to regularnie to znaczy, że masz złą sytuację finansową i ryzyko niespłacania przez Ciebie zobowiązań rośnie. Ważne: jeżeli złożysz kilka wniosków w ciągu 14 dni to system uznaje to za jeden wniosek.
 4. Doświadczenie oznacza Twoją historię kredytową. System podnosi ocenę punktową jeśli zaciągałeś kredyty i pożyczki i spłacałeś je w terminie.

Czyszczenie BIK

Czyszczenie BIK polega na usunięciu negatywnych wpisów obniżających ocenę punktową i pozostawieniu wpisów pozytywnych. Aby wiedzieć jakie wpisy są na Twój temat musisz mieć konto BIK. Jeżeli go nie masz to załóż konto BIK i wygeneruj raport na swój temat.

W raporcie BIK na samym początku jest wskaźnik BIK i ocena punktowa BIK, poniżej zobowiązania w trakcie spłaty, potem zobowiązania spłacone, a na końcu zapytania kredytowe w BIK, pozostałe zapytania w BIK, informacje o upadłości konsumenckiej i informacje z BIG InfoMonitor.

Czyszczenie BIK – aktywne zobowiązania

Zgodnie z Prawem Bankowym informacje z bazy BIK może usunąć tylko ta instytucja, która je wpisała do bazy i to pod warunkiem, że zobowiązanie zostało spłacone. Z tego powodu żeby podnieść swoją ocenę punktową powinieneś spłacić te zobowiązania, które nie mają ustalonego harmonogramu spłat, a więc przede wszystkim limity na kartach kredytowych oraz debety na rachunkach osobistych.

Jeżeli nie masz tyle pieniędzy to spłać przynajmniej częściowo każdy z nich tak aby limity nie były w maksymalnej wysokości. Dobrym rozwiązaniem jest także konsolidacja kredytów. Jeśli masz kilka kredytów to warto je skonsolidować i zamienić na jeden większy – dzięki temu będziesz mieć więcej spłaconych zobowiązań niż aktywnych.

Czyszczenie BIK – spłacone zobowiązania

Spłacone zobowiązania można podzielić na trzy kategorie:

 1. Zobowiązania, które w ciągu spłacania nie miały opóźnienia większego niż 30 dni. Te zobowiązania podnoszą Twoją wartość punktową, ponieważ świadczą o tym, że spłacasz długi terminowo. Nie należy ich usuwać z BIK.
 2. Zobowiązania, które w ciągu spłacania miały opóźnienie większe niż 30 dni ale mniejsze niż 60 dni. Te zobowiązania obniżają wartość punktową, natomiast informacje na ich temat można bardzo łatwo usunąć z BIK poprzez wniosek o wycofanie zgody.
 3. Zobowiązania, które w ciągu spłacania miały opóźnienie większe niż 60 dni. Zgodnie z Prawem Bankowym informacje na ten temat mogą być one przetwarzane bez Twojej zgody przez 5 lat od momentu spłacenia zobowiązania pod warunkiem, że instytucja finansowa powiadomiła Cię co najmniej 30 dni wcześniej, że zamierza te informacje przetwarzać.

Czyszczenie BIK z niekorzystnych informacji na temat spłaconych zobowiązań, które miały opóźnienia polega na wysyłaniu wniosków. Wnioski te należy wysyłać nie do BIK, a do instytucji, która wpisała do BIK informacje na temat danego zobowiązania. Poniżej jest omówienie trzech różnych wniosków.

Wniosek 1 – usunięcie z bazy BIK informacji o spłaconych zobowiązaniach, które miały opóźnienie większe niż 30 dni ale mniejsze niż 60 dni.

Tytuł: Wniosek o wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez [nazwa banku/firmy pożyczkowej]

Miejscowość i data
Dane osobowe: imię, nazwisko, adres, PESEL, numer telefonu

Treść wniosku: Na postawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wycofuję zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie dotyczących mnie informacji stanowiących tajemnicę bankową, po wygaśnięciu moich zobowiązań wynikających z umowy, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia wygaśnięcia umowy nr [numer umowy].

Proszę o potwierdzenie realizacji mojego wniosku w formie [elektronicznej na adres e-mail lub korespondencyjnej na adres]
Podpis.

Wniosek 2 – usunięcie z bazy BIK informacji o spłaconych zobowiązaniach, które miały opóźnienie większe niż 60 dni i zostały spłacone ponad 5 lat temu

Tytuł: Wniosek o skorygowanie nieaktualnych dotyczących mnie informacji. Do [nazwa banku/firmy pożyczkowej]

Miejscowość i data
Dane osobowe: imię, nazwisko, adres, PESEL, numer telefonu

Treść wniosku: Na podstawie Art. 105a. ust. 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe proszę o skorygowanie nieaktualnych informacji stanowiących tajemnicę bankową na mój temat przetwarzanych przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z umową nr [numer umowy]. Moje zobowiązanie wygasło ponad 5 lat temu.

Proszę o potwierdzenie realizacji mojego wniosku w formie [elektronicznej na adres e-mail lub korespondencyjnej na adres]
Podpis

Wniosek 3 – usunięcie z bazy BIK informacji o spłaconych zobowiązaniach, które miały opóźnienie większe niż 60 dni i nie zostałeś powiadomiony, że instytucja finansowa zamierza wpisać Cię do BIK bez Twojej zgody

Tytuł: Wniosek o usunięcie dotyczących mnie informacji. Do [nazwa banku/firmy pożyczkowej]

Miejscowość i data
Dane osobowe: imię, nazwisko, adres, PESEL, numer telefonu

Treść wniosku: Na podstawie Art. 105a. ust. 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe proszę o usunięcie dotyczących mnie informacji stanowiących tajemnicę bankową przetwarzanych przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z umową nr [numer umowy]. Nie zostałem powiadomiony o zamiarze przetwarzania dotyczących mnie informacji bez mojej zgody.
Proszę o potwierdzenie realizacji mojego wniosku w formie [elektronicznej na adres e-mail lub korespondencyjnej na adres]
Podpis

Wystarczy, że napiszesz powyższe wnioski uzupełniając danymi instytucji finansowej, miejscowością i datą, swoimi danymi osobowymi, numerem umowy i sposobem kontaktu, a następnie podpiszesz i wyślesz do banku lub firmy pożyczkowej. Zgodnie z prawem instytucja ta będzie zmuszona usunąć niekorzystne informacje na Twój temat z bazy BIK. W przypadku łamania prawa przez bank lub firmę pożyczkową właściwą instytucją jest Rzecznik Finansowy https://rf.gov.pl

Kopiowanie artykułu jest dozwolone pod warunkiem zachowania linku do źródła: Czyszczenie BIK

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: