Kredyt kupiecki

Aktualności

Kredyt kupiecki jest udzielany przed dostawcę towarów lub usług i ma formę odroczonej płatności. Odbiorca najpierw otrzymuje zamówioną usługę lub towar, a płaci za nią w późniejszym terminie. Kredyt kupiecki jest bardzo popularną formą współpracy między firmami. Jego długość waha się zazwyczaj od kilku do kilkunastu tygodni.

Kredyt kupiecki to szczególna forma kredytu, którego udziela firma nie będąca instytucją finansową. Nie jest uregulowany żadnym innym przepisem prawnym poza Kodeksem Cywilnym. Może wynikać z umowy zawartej pomiędzy firmami jak również z faktury VAT potwierdzającej sprzedaż towaru lub usługi z odroczonym terminem płatności.

Kredyt kupiecki – warunki

Kredyt kupiecki opiera się na zaufaniu. Zazwyczaj żadna firma nie udzieli kredytu kupieckiego nowemu kontrahentowi tylko takiemu, z którym współpracuje od dłuższego czasu. Najczęściej odroczenie płatności wynosi 30 dni. Firma oferująca kredyt kupiecki nie sprawdza zdolności kredytowej kontrahenta ani jego historii kredytowej. Najczęściej kredyt kupiecki jest nieoprocentowany ale firmy mogą umówić się inaczej. Maksymalne oprocentowanie kredytu kupieckiego nie może przekroczyć 7,2% rocznie (stan prawny z marca 2021r.).

Firmy coraz częściej stosują rabat za natychmiastową zapłatę za fakturę w formie przelewu ekspresowego lub płatności gotówkowej. Zniżka ta wynosi kilka procent, a więc skorzystanie z kredytu kupieckiego wiąże się z wyższą ceną za usługę lub towar.

Kredyt kupiecki – forma umowy

Kredyt kupiecki może mieć formę umowy ustnej, umowy pisemnej lub faktury VAT, na której oznaczony jest odroczony termin płatności. W przypadku umowy pisemnej powinna ona zawierać dane obu przedsiębiorstw stron umowy, miejsca zawarcia umowy, terminu spłaty, wysokości kredytu kupieckiego oraz ewentualnego oprocentowania kredytu i jego zabezpieczenia. Najczęściej stosowaną formą zabezpieczenia kredytu kupieckiego jest weksel in blanco.

Kredyt kupiecki – minimalizacja ryzyka

Jak wiadomo prowadzenie działalności gospodarczej jest zawsze związane z ryzykiem. Zmienić się mogą warunki prawne z powodu działalności parlamentu, popyt konsumentów na nasze produkty spowodowany sytuacją ekonomiczną kraju lub działaniem konkurencji, problemem mogą być także dostawcy. Udzielenie kredytu kupieckiego także wiąże się z ryzykiem. Nawet długoletni kontrahent może się okazać niesolidnym dłużnikiem lub zwlekać z płatnościami z powodu problemów z płynnością finansową.

Są trzy podstawowe sposoby minimalizacji ryzyka związanego z kredytem kupieckim. Pierwszy z tych sposobów to dokładne prześwietlenie kontrahenta, któremu mamy zamiar udzielić kredytu kupieckiego. Przede wszystkim należy sprawdzić firmę w bazach dłużników. Podstawowe bazy to Krajowy Rejestr Długów, ERIF, Big Infomonitor, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej. Każda z tych baz pozwala sprawdzić firmę, oczywiście jest to usługa płatna.

Innym serwisem, w którym warto sprawdzić kontrahenta jest portal dlugi.info. Jest to portal zajmujący się pośrednictwem w handlu wierzytelnościami i każdy może bezpłatnie przeglądać wystawione oferty sprzedaży długów.

Drugi sposób minimalizacji ryzyka to zabezpieczenie kredytu kupieckiego. Najbardziej popularną formą zabezpieczenia jest weksel im blanco, oprócz tego zabezpieczeniem może być zastaw, gwarancja bankowa, poręczenie lub zapisanie w umowie odsetek karnych za przekroczony termin płatności.

Trzeci sposób to ubezpieczenie kredytu kupieckiego w firmie ubezpieczeniowej. Umowę taką może zawrzeć firma, która oferuje kredyt kupiecki swoim kontrahentom. Wszystkie największe firmy ubezpieczeniowe mają tego typu produkty dla przedsiębiorców. Istotne jest to, że ubezpieczenie chroni przedsiębiorcę przed brakiem płatności nie tylko ze strony polskich kontrahentów, ale także tych zza granicy. Przedmiotem polisy są wierzytelności. Wadą takiego rozwiązania jest to, że firma ubezpieczeniowa zazwyczaj nie wypłaca całości przeterminowanych długów, a jedynie 80%. Pozostałe 20% to tzw. wkład własny.

Odwrócony kredyt kupiecki

Z odwróconym kredytem kupieckim mamy do czynienia wtedy gdy firma dokonuje przedpłaty za zamówione towary lub usługi, które otrzyma w późniejszym terminie. Ta forma płatności jest często stosowana wobec nowych kontrahentów, którzy dokonują pierwszego zamówienia towarów lub usług na wysoką kwotę. Dostawca żeby się zabezpieczyć wystawia fakturę pro forma i dopiero po jej opłaceniu wysyła towar lub zaczyna realizować usługę.

Wymuszony kredyt kupiecki

Niektóre sieci supermarketów oraz wielkie firmy z innych segmentów gospodarki wykorzystują swoją dominującą pozycję nad dostawcami i wymuszają na dostawcach odroczenie płatności za dostarczony towar. W niektórych przypadkach długość kredytu kupieckiego wynosiła 150 dni. Jest to proceder niebezpieczny dla całej gospodarki ponieważ powoduje zatory płatnicze. Dostawca, który nie otrzymał pieniędzy za towar sam zaczyna zalegać z płatnościami. Powoduje to efekt tzw. kuli śnieżnej, ponieważ kolejne podmioty, które nie dostały zapłaty za dostarczone towary czy usługi przestają płacić swoim dostawcom.

Aby walczyć z zatorami płatniczymi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta prowadzi kontrole w wytypowanych korporacjach. Jednocześnie uruchomiana została strona internetowa https://zatoryplatnicze.uokik.gov.pl/. Przedsiębiorcy na których sieci supermarketów i inne korporacje wymuszają nadmiernie długą odroczoną płatność mogą złożyć zawiadomienie do UOKiK.

Kopiowanie artykułu jest dozwolone pod warunkiem zachowania linku do źródła: Kredyt kupiecki

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: