Kredyt dla obcokrajowca

Aktualności

Kredyt dla obcokrajowca jest oferowany przez coraz większą liczbę banków. Jeszcze kilka lat temu banki oferowały kredyty tylko kredytobiorcom z polskim obywatelstwem. Jednak zwiększająca się liczba cudzoziemców pracujących w Polsce zmotywowała banki do umieszczenia w swojej ofercie także kredytu dla obcokrajowca. Z tego artykuły dowiesz się jakie warunki należy spełnić by zaciągnąć kredyt bez polskiego obywatelstwa.

Kredyt dla obcokrajowca – wymagania

Jak wiadomo każdy obywatel innego państwa należącego do Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii może bez żadnych ograniczeń przebywać na terenie Polski, pracować oraz nabywać nieruchomości. Inaczej sprawa wygląda w przypadku obywateli innych państw. Aby mogli oni przebywać na terenie Polski przez dłuższy czas muszą oni posiadać kartę stałego lub czasowego pobytu. Niektóre banki wymagają karty stałego pobytu, inne akceptują także kartę pobytu czasowego ale zezwolenie na pobyt czasowy musi być dłuższe niż rok (oraz dłuższe niż okres spłaty kredytu).

Drugi wymóg banków to PESEL. Numer PESEL zostanie nadany przez Urząd Gminy każdemu cudzoziemcowi, który zamelduje się na jej terenie na okres dłuższy niż 30 dni. Inny sposób (w przypadku braku zameldowania) to ściągnięcie formularza z tej strony wypełnienie go i dostarczenie do Urzędy Gminy, w której siedzibę ma firma zatrudniająca cudzoziemca. Jeżeli firma ma siedzibę w innym kraju to formularz należy dostarczyć do Urzędzie Dzielnicy Śródmieście, w Warszawie na ulicy Nowogrodzkiej 43.

Kolejny wymóg banków oferujących kredyt dla obcokrajowca to dokumenty potwierdzające dochody wnioskującego. Banki są bardziej restrykcyjne w stosunku do cudzoziemców i nie jest możliwy kredyt na dowód. Potrzebne jest zaświadczenie o zarobkach wystawione przez pracodawcę. Najlepiej byłoby gdyby podstawą zatrudnienia była umowa o pracę na czas nieokreślony lub przynajmniej taka, która obowiązuje przez kolejny rok.

Niektóre banki mają też wymóg zameldowania na terenie Polski – taki wymóg ma np. Alior Bank. Każdy obcokrajowiec, który zamelduje się na okres dłuższy niż 3 miesiące dostaje potwierdzenie zameldowania i powinien je dołączyć do wniosku kredytowego. Takiego wymogu nie mają natomiast inne banki m.in. GetinBank.

Ostatni wymóg to raport kredytowy z biura informacji kredytowej z kraju pochodzenia. Obywatele niektórych państw mogą ściągnąć taki raport ze swojego kraju przy pomocy Biura Informacji Kredytowej. Biuro Informacji Kredytowej współpracuje z:

 • SCHUFA Holding AG z Niemiec,
 • EQUIFAX Ltd z Wielkiej Brytanii,
 • CRIF SpA. z Włoch,
 • Ukrainian Bureau of Credit Histories z Ukrainy,
 • International Bureau of Credit Histories z Ukrainy.

Obywatele innych państw będą musieli ściągnąć raport kredytowy przy pomocy osób trzecich lub skorzystać z formularza online jeżeli biuro kredytowe w ich kraju oferuje taką usługę.

Kredyt dla obcokrajowca – zdolność kredytowa

Badanie zdolności kredytowej podczas udzielania decyzji nakłada na każdy bank Prawo Bankowe. Zdolność kredytowa jest to zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminie uzgodnionym w umowie kredytowej. Ocena zdolności kredytowej wnioskującego zależy od jego sytuacji materialnej, która zależy od dochodów miesięcznych, wysokości kosztów utrzymania i innych zobowiązań finansowych oraz od profilu klienta.

Profil klienta służy bankom do oceny prawdopodobnego zachowania kredytobiorcy. Jest on budowany na podstawie następujących informacji:

 • wiek kredytobiorcy,
 • stan cywilny,
 • posiadanie dzieci,
 • wykształcenie,
 • doświadczenie zawodowe,
 • posiadany majątek,
 • historia kredytowa.

Historia kredytowa jest ważna ponieważ określa ona wiarygodność klienta w oczach banku (a raczej algorytmu, który podejmuje decyzję kredytową). Wnioskujący, który wcześniej brał kredyty i regularnie je spłacał, jest dużo bardziej wiarygodny od wnioskującego, o którym nie wiadomo nic. Dlatego też pozytywna historia spłacanych należności jest kluczową informacją dla banku.

Jednym ze sposobów zbudowania pozytywnej historii kredytowej jest limit debetowy w rachunku osobistym. Regularne spłacanie limitu w całości buduje pozytywną historię w BIK. Większość banków oferuje limity debetowe wszystkim klientom, którzy mają konto od 3-6 miesięcy i regularne wpływy na to konto.

Kredyt hipoteczny dla obcokrajowca

Banki udzielają obcokrajowcom nie tylko kredytów gotówkowych ale także hipotecznych. Procedura przyznawania takiego kredytu jest podobna jak w przypadku obywateli polskich. Podstawą udzielenia kredytu jest zdolność kredytowa, którą bank ocenia na takiej samej podstawie jak w przypadku kredytów gotówkowych. W przypadku kredytów hipotecznych ważną zasadą jest uzyskiwanie dochodów w tej samej walucie, w której udzielany jest kredyt.

Cudzoziemcy, którzy nie są obywatelami Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii w niektórych przypadkach muszą dostarczyć zezwolenie na zakup nieruchomości. Zezwolenia na zakup nieruchomości udziela Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie złożonego wniosku. 

Nieruchomości, które cudzoziemcy mogą kupić bez zezwolenia:

 • samodzielny lokal mieszkalny – jest to lokal, który składa się z pokoi oraz pomieszczeń pomocniczych (np. kuchnia, łazienka, piwnica, strych),
 • garaż – jeśli posiadają mieszkanie lub zamierzają je kupić,
 • obcokrajowcy przebywający w Polsce na podstawie karty stałego pobytu, jeśli mieszkają dłużej niż 5 lat od momentu uzyskania karty, mogą kupić każdą nieruchomość bez zezwolenia,
 • obcokrajowcy pozostający w związku małżeńskim z obywatelem polskim i mieszkający co najmniej 2 lata, mogą kupić każdą nieruchomość bez zezwolenia.

Procedura uzyskania zezwolenia na zakup nieruchomości jest dosyć skomplikowana i długotrwała. Cudzoziemiec musi posiadać związki z Polską czyli spełnić jeden z poniższych warunków:

 • być w związku małżeńskim z obywatelem Polski,
 • mieć polską narodowość lub pochodzenie,
 • mieć zezwolenie na pobyt stały, czasowy lub rezydenta UE,
 • być członkiem zarządu spółki handlowej,
 • prowadzić działalność gospodarczą lub rolniczą.

Nieruchomość przeznaczona na cele mieszkalne nie może być większa niż 0,5 hektara. Więcej informacji można znaleźć na tej stronie.

Kredyt dla obcokrajowca – podsumowanie

Wymagania banków oferujących kredyt dla obcokrajowca nie są dramatycznie wyższe niż w przypadku kredytu dla obywateli polskich. Najważniejsze z nich to:

 • karta pobytu,
 • PESEL,
 • zaświadczenie o dochodach,
 • raport kredytowy z kraju pochodzenia.

Także kredyt hipoteczny na zakup mieszkania nie wymaga zbyt wielu dodatkowych dokumentów. Natomiast zakup innej nieruchomości takiej jak dom czy działka budowlana wiąże się z długą procedurą uzyskiwania zezwolenia MSWiA.

Kopiowanie artykułu jest dozwolone pod warunkiem zachowania linku do źródła: Kredyt dla obcokrajowca

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: