Kim jest żyrant?

Aktualności

Żyrant czyli poręczyciel lub gwarant to osoba, która zobowiązuje się do spłaty kredytu lub pożyczki zaciągniętej przez inną osobę. W przypadku gdy dłużnik przestaje spłacać kredyt ciężar spłaty rat spada na żyranta. Może się zdarzyć, że większość kredytu spłaci żyrant, a nie kredytobiorca.

Kto może zostać żyrantem?

Żyrantem kredytu lub pożyczki może zostać osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz zdolność kredytową. Oprócz tego instytucja finansowa bada także historię kredytową potencjalnego żyranta. Osoba, która nieregularnie spłacała zadłużenie nie jest dla banku wiarygodnym kandydatem na gwaranta. Ktoś, kto nie spłacał własnych długów tym bardziej nie będzie chciał spłacać czyichś. Banki mają także wymagania co do wieku poręczyciela, który nie może być wyższy niż maksymalny. Jest to szczególnie istotne podczas wnioskowania o kredyt hipoteczny.

Zazwyczaj żyrantem jest osoba z rodziny albo bliski znajomy. Banki nie zgadzają się na to by kredyt był poręczony przez małżonka tzn. mąż nie może zostać żyrantem kredytu żony ani żona nie może zostać żyrantem kredytu męża. Dodatkowo osoby pozostające w związku małżeńskim muszą prosić o zgodę swojego małżonka jeśli chcą poręczyć kredyt osobie trzeciej. Obowiązku tego nie ma gdy mają rozdzielność majątkową.

Kiedy potrzebny jest poręczyciel?

Przed podjęciem decyzji kredytowej bank bada historię kredytową – korzystając z bazy BIK – oraz zdolność kredytową wnioskującego. Gdy jest ona niewystarczająca bank może od razu odrzucić wniosek lub poprosić o dodatkowe zabezpieczenie kredytu. Jedną z możliwości jest poręczenie kredytu przez osobę z lepszą zdolnością kredytową czyli żyranta. Zazwyczaj poręczane są kredyty na duże kwoty – od kilkudziesięciu tysięcy złotych wzwyż. Mogą to być zarówno kredyty gotówkowe, jak i konsolidacyjne czy hipoteczne.

Jakie są prawa i obowiązki gwaranta?

Poręczyciel ma prawo do zaznajomienia się z aktualnym stanem spłaty kredytu. To prawo jest niezależne od tego czy kredytobiorca spłaca zadłużenie regularnie czy też nie. W każdej chwili może poprosić bank o informację na temat harmonogramu spłat kredytu, bieżącej wysokości zadłużenia oraz o potwierdzanie wpływu kolejnych rat. Poręczyciel ma także prawo do zapoznania się z sytuację majątkową kredytobiorcy.

Żyrant musi być obecny podczas podpisywania umowy kredytowej, ponieważ umowa poręczenia kredytu jest podpisywana w tym samym czasie. Obowiązkiem żyranta jest spłata kredytu w momencie gdy kredytobiorca przestaje spłacać raty zgodnie z harmonogramem spłat. Jeśli umowa poręczenia nie przewiduje inaczej żyrant musi spłacać raty do momentu aż dłużnik zacznie je znowu spłacać lub kredyt zostanie spłacony w całości.

Jak gwarant może zminimalizować ryzyko?

Poręczenie kredytu to duża odpowiedzialność, która może nawet zrujnować nasze finanse. Są jednak sposoby by zminimalizować to ryzyko. Przed podpisaniem umowy poręczenia kredytu gwarant może zażądać by kredytobiorca znalazł jeszcze jednego poręczyciela. Wtedy odpowiedzialność finansowa rozkłada się solidarnie na dwie osoby lub więcej. Kolejnym sposobem jest poręczenie tylko części kredytu i na określony czas. Można także zastrzec w umowie by bank najpierw ściągał z dług z majątku kredytobiorcy, a dopiero gdy to okaże się nieskuteczne obowiązek przechodził na żyranta. Oczywiście bank niekoniecznie się zgodzi na takie warunki.

Czy gwarant może się wycofać z umowy poręczenia kredytu?

Jest to bardzo trudne, ponieważ kredyt jest zabezpieczony tym poręczeniem. Aby wycofanie się z umowy poręczenia było możliwe kredytobiorca musi przedstawić inne zabezpieczenie kredytu np. hipotekę na nieruchomości lub innego gwaranta kredytu i musi się na to zgodzić bank.

Czy poręczenie kredytu wpływa na zdolność kredytową gwaranta?

Poręczenie kredytu jest zobowiązaniem finansowym, a więc wpływa na zdolność kredytową poręczyciela. Ten wpływ jest niezależny od tego czy dłużnik spłaca kredyt zgodnie z harmonogramem czy nie. Taka sama sytuacja jest z limitem debetowym w rachunku czy też kartą kredytową. Nawet gdy mamy nadwyżkę na rachunku i spłaconą kartę kredytową limity obniżają naszą zdolność kredytową.

Czy żyrant musi spłacać kredyt w przypadku śmierci kredytobiorcy?

W przypadku śmierci kredytobiorcy kredyt przechodzi na jego spadkobierców i to oni muszą go spłacić. Inna sytuacja występuje wtedy gdy wszyscy spadkobiercy odrzucą spadek. Wtedy kredyt musi spłacić poręczyciel.

Czy umowa poręczenia kredytu wygasa po śmierci żyranta?

Poręczenie kredytu jest zobowiązaniem finansowym, a więc po śmierci żyranta przechodzi ono na jego spadkobierców. Jeśli kredytobiorca przestanie spłacać kredyt poręczony przez osobę zmarłą to spadkobiercy tej osoby będą musieli go spłacać o ile nie odrzucą spadku.

Co może zrobić żyrant gdy kredytobiorca nie spłaca długu?

Jeśli kredytobiorca nie spłaca długu żyrant musi spłacać raty zgodnie z harmonogramem, a każda spłacona rata staje się długiem kredytobiorcy wobec żyranta. Gwarant może zacząć windykację długu poprzez wysłanie monitu, przedsądowego wezwania do zapłaty, a następnie wszcząć postępowanie nakazowe lub upominawcze.

Kopiowanie artykułu jest dozwolone pod warunkiem zachowania linku do źródła: Kim jest żyrant?

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: