Fundusze poręczeń kredytowych

Aktualności

Fundusze poręczeń kredytowych pomagają małym i średnim przedsiębiorstwom uzyskać dostęp do zewnętrznego finansowania. Brak kapitału jest jedną z głównych przeszkód w rozwoju firm. Pierwsze fundusze poręczeniowe powstały w Polsce w pierwszej połowie lat 90-tych w ramach programu Inicjatyw Lokalnych ze środków europejskich (PHARE). Ich celem jest rozwój przedsiębiorczości poprzez umożliwienie małym firmom zaciągania kredytów w bankach oraz przystępowania do przetargów. Z tego artykułu dowiesz się jak działają fundusze poręczeń kredytowych i kto może skorzystać z ich pomocy.

Fundusze poręczeń kredytowych – zasada działania

Fundusze poręczeń kredytowych działają najczęściej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, rzadziej w formie spółki akcyjnej. Udziałowcami funduszy poręczeniowych są zazwyczaj samorządy miasta lub powiatu oraz banki krajowe lub spółdzielcze, jak również instytucje państwowe np. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polski Fundusz Rozwoju, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Fundusze poręczeniowe korzystają również z dofinansowania z funduszy unijnych. Fundusze poręczeń kredytowych są zrzeszone w Krajowym Stowarzyszeniu Funduszy Poręczeniowych. Oficjalna strona Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych znajduje się tu: https://ksfp.org.pl.

Fundusze poręczeniowe kierują swoją ofertę do firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw – zatrudnienie nie może przekraczać 250 pracowników. Firma musi być zarejestrowana na terenie działania danego funduszu. Fundusze poręczeń kredytowych oferują trzy rodzaje poręczeń:

  1. poręczenie kredytu lub pożyczki,
  2. poręczenie zapłaty wadium,
  3. poręczenie leasingu,
  4. poręczenie należytego wykonania umowy i rękojmi za wady lub gwarancji jakości 

Poręczenie kredytu lub pożyczki obejmuje zazwyczaj do 80% kwoty kredytu lub pożyczki. Może być udzielone na okres nawet 10 lat. Fundusze poręczeń kredytowych oferują poręczenia pożyczek i kredytów obrotowych oraz inwestycyjnych. Warunkiem udzielenia poręczenia jest posiadanie zdolności kredytowej przez przedsiębiorstwo.

Poręczenie zapłaty wadium jest przeznaczone dla firm startujących w przetargu na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych. Fundusze mogą poręczyć nawet 100% wartości wadium na okres 3 miesięcy z możliwością przedłużenia  w przypadku zmiany okresu związania ofertą.

Poręczenie leasingu obejmuje zarówno leasing operacyjny jak i finansowy. Maksymalna wysokość poręczenia to 80% wartości leasingu na okres do 5,5 roku.

Poręczenie należytego wykonania umowy i rękojmi za wady lub gwarancji jakości jest przeznaczone dla firm startujących w przetargu na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych. Maksymalna wartość poręczenia to 100% wartości wymaganego zabezpieczenia określonego w warunkach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Fundusze poręczeń kredytowych – dane kontaktowe

Podlaski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o., ul Starobojarska 15, Białystok, tel. (85) 740 86 83, e-mail: fundusz@pfrr.pl
Bielski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., ul. Cieszyńska 365, Bielsko-Biała, tel. (33) 497 29 79, e-mail: fundusz@bfpk.pl
Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., ul. Gdańska 32, Bydgoszcz, tel. (52) 323 11 35, e-mail: biuro@bfpk.bydgoszcz.pl
Działdowska Agencja Rozwoju S.A., ul. Wł. Jagiełły 15, Działdowo, tel. (23) 697 06 66, e-mail: darsa@darsa.pl
Warmińsko-Mazurski Fundusz “Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o., ul. Wolności 4, Działdowo, tel. (23) 697 50 52, e-mail: sekretariat@poreczenia-kredytowe.info


Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A., ul. Wojska Polskiego 3, Dzierzgoń, tel. (55) 276 25 79, e-mail: rti@dzierzgon.com.pl
Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Sp. z o.o., ul. Rynek 36, Dzierżoniów, tel. (74) 646 47 51, e-mail: fpkpd@wp.pl
Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., ul. Szara 32-33, Gdańsk, tel. (58) 320 34 05, e-mail: prfpk@prfpk.pl
Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., ul. Rynek 6, Gostyń, tel. (65) 572 36 33, e-mail: fundusz@gostyn.pl
Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 22, Grudziądz, tel. (56) 461 23 77, e-mail: gpk@gpk.grudziadz.pl


Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 158, Jarocin, tel. (62) 747 91 02, e-mail: jfpk@jarocin.com.pl
Fundusz Poręczeń Kredytowych w Jeleniej Górze Sp. z o.o., ul. 1 Maja 27, Jelenia Góra, tel. (75) 642 02 22, e-mail: biuro@fpkjg.pl
Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o., ul. Astrów 10, Katowice, tel. (32) 785 85 85, e-mail: biuro@rfp.pl
Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o., ul. Św. Leonarda 1/13, Kielce, tel. (41) 242 95 05, e-mail: sekretariat@swietokrzyskifp.pl
Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o., ul. Kordylewskiego 11, tel. (12) 296 04 00, e-mail: biuro@poreczeniowy.pl


Polski Fundusz Gwarancyjny Sp. z o.o., ul. Wallenroda 4C, Lublin, tel. (81) 528 43 01, e-mail: poreczenia@pfg-poreczenia.pl
Łomżyński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., ul. M.C. Skłodowskiej 1, Łomża, tel. (86) 218 13 89, e-mail: biuro@lfpk.eu
Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 113/306, Łódź, tel. (42) 638 59 26, e-mail: lfpk@lfpk.lodz.pl
Nidzicka Fundacja Rozwoju “NIDA”, ul. Rzemieślnicza 3, Nidzica, tel. (89) 625 36 51, e-mail: nida@nida.pl
Małopolski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., ul. Nawojowska 4, Nowy Sącz, tel. (18) 444 47 96, e-mail: biuro@poreczenia.pl


Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., ul. Kołłątaja 11/28, Opole, (77) 441 56 20, e-mail: biuro@orfpk.opole.pl
Fundusz Poręczeń Kredytowych przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT, ul. Kościuszki 2, Ostróda, tel. (89) 646 79 57, e-mail: atut@atut.org.pl
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A., ul. Szyperska 14, Poznań, tel. (61) 671 04 81, e-mail: fundusz@fripww.pl

Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., Al. Marcinkowskiego 20, Poznań, tel. (61) 855 64 80, e-mail: biuro@pfpk.pl
Puławski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., ul. Mościckiego 1, Puławy, tel. (81) 470 09 00, e-mail: poreczenia@fpcp.org.pl
Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., ul. Hetmańska 4 lok. 4, tel. (17) 862 11 66, e-mail: sekretariat@pfpk.com
Lokalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., ul. 1-go Sierpnia 26c, Stalowa Wola, tel. (15) 844 03 57, e-mail: piotr.koczwara@gmail.com
Fundusz Poręczeń Kredytowych i Wspierania Finansowego “FUNDSTAR”, ul. Mickiewicza 1A, Starachowice, tel. (41) 274 46 90, e-mail: farr@farr.pl


Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z o.o., ul. Pierwszej Brygady 35 lok. 303, Stargard Szczeciński, tel. (91) 578 26 97, e-mail: biuro@fpk.stargard.pl
Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych, ul. Mickiewicza 8, Strzelin, tel. (71) 392 07 66, e-mail: sisg@sisgstrzelin.pl
Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A., ul. T. Noniewicza 42A, Suwałki, tel. (87) 566 61 06, e-mail: pozyczki@ares.suwalki.pl
Agencja Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o., ul. Niemierzyńska 17A, Szczecin, tel. (91) 333 97 71, e-mail: sekretariat@arms-szczecin.eu
POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A., ul. Monte Cassino 32, Szczecin, tel. (91) 424 31 30, e-mail: polfund@polfund.com.pl


Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., pl. Hołdu Pruskiego 9, Szczecin, tel. (91) 813 01 10, e-mail: biuro@zrfpk.pl
Fundusz Poręczeń Kredytowych Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szujskiego 66, Tarnów, tel. (14) 623 55 18, e-mail: tarr@tarr.tarnow.pl
Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., ul. Szosa Chełmińska 26, Toruń, tel. (56) 660 57 60, e-mail: kpfpk@kpfpk.pl
Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., ul. Kopernika 27, Toruń, tel. (56) 654 71 70, e-mail: fundusz@tfpk.pl
Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., ul. Mycielskiego 20, Warszawa, tel. (22) 840 32 35, e-mail: biuro@mfpk.com.pl


Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o., ul. Miedziana 3A lok.22, Warszawa, tel. (22) 890 98 00, e-mail: biuro@poreczeniakredytowe.pl
Kujawskie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o., ul. Toruńska 148 lok. 802, Włocławek, tel. (54) 423 20 15, e-mail: poreczenia@pksp.pl
Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 3, Wrocław, tel. (71) 343 79 64, e-mail: biur@dfg.pl
Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., ul. Kupiecka 32B, Zielona Góra, tel. (68) 323 96 00, e-mail: lfpk@lfpk.pl
Fundusz Poręczeń Kredytowych w Złotoryi Sp. z o.o., Miła 18, Złotoryja, tel. 535 217 420, , e-mail: fpkzlotoryja@poczta.fm

Kopiowanie artykułu jest dozwolone pod warunkiem zachowania linku do źródła: Fundusze poręczeń kredytowych

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: