Co to jest gwarancja bankowa?

Aktualności

Gwarancja bankowa jest to zobowiązanie banku do zapłaty firmie kwoty, na którą wystawiona jest gwarancja bankowa, w przypadku gdy zleceniodawca gwarancji nie wywiąże się ze zobowiązania finansowego w wyznaczonym terminie. Gwarancja bankowa jest stosowana przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą

Zobacz więcej

Hipoteka i odwrócona hipoteka

Aktualności

Hipoteka jest uregulowanym prawnie zabezpieczeniem wierzytelności, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia roszczeń z nieruchomości z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami właściciela nieruchomości.

Zobacz więcej

Odroczona płatność zyskuje popularność

Aktualności

Odroczona płatność to nowy rodzaj pożyczek, który szturmem zdobywa polski rynek. Polega ona na tym, że po zamówieniu towaru w sklepie internetowym można wybrać jako jedną z form płatności płatność odroczoną i zapłacić po 21 lub 30…

Zobacz więcej

Płynność finansowa gospodarstw domowych

Aktualności

Płynność finansowa to pojęcie kojarzone z działalnością gospodarczą. Jest to zdolność przedsiębiorstwa do regulowania w terminie wszelkich zobowiązań – wynagrodzeń pracowników, faktur za wyroby i usługi, opłat za koncesje i zezwolenia, podatków oraz składek na ZUS. Płynność finansowa jest jednym z najważniejszych elementów oceny finansowej każdej firmy. Brak płynności finansowej

Zobacz więcej

Kredyty i pożyczki 2021 – prognoza

Aktualności

Biuro Informacji Kredytowej zaprezentowało informacje na temat kredytów udzielonych przez banki i pożyczek udzielonych przez firmy pożyczkowe oraz przedstawiło prognozę na rok 2021. Według BIK wartość udzielonych kredytów i pożyczek w 2020r. była niższa o 18% (czyli o 29,3 mld zł) niż w 2019r. Przyczyną była oczywiście pandemia i zaostrzone kryteria oceny klientów przez banki i firmy pożyczkowe…

Zobacz więcej

Nowe wiadomości o kredytach hipotecznych

Aktualności

PKO BP wprowadzi kredyty hipoteczne z 10% wkładem własnym
Wiceprezes PKO BP Piotr Mazur poinformował, że bank zamierza w lutym zwiększyć dostępność kredytów hipotecznych oferowanych przez PKO BP. Wskaźnik LTV (loan to value) akceptowany przez bank…

Zobacz więcej

Piramidy finansowe

Aktualności

Promotor piramidy finansowej został ukarany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Na Damiana Żukiewicza, właściciela firmy Investprovider, została nałożona kara łączna w wysokości 450 tysięcy złotych. Jego działalnośći polegała na publikowaniu filmów na youtube oraz na własnej stronie internetowej zachęcających użytkowników do rejestrowania się w systemach FutureNet, FutureAdPro i NetLeaders. Systemy te oferują wynagrodzenie za […]

Zobacz więcej