Stopy procentowe w 2021

Aktualności

Stopy procentowe NBP są najważniejszym narzędziem kształtowania polityki pieniężnej przez bank centralny. Wysokość stóp procentowych ma bardzo duże znaczenie dla gospodarki. Odsetki ustawowe to suma stopy referencyjnej NBP i 3,5%, a maksymalne oprocentowanie roczne kredytu to dwukrotność odsetek ustawowych. Wysokość stopy referencyjnej wpływa także pośrednio na WIBOR, na podstawie którego kształtowane jest oprocentowanie kredytów…

Zobacz więcej

Pekao SA przejął Idea Bank

Aktualności

Zgodnie z decyzją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Bank Pekao SA przejął Idea Bank w ramach przymusowej restrukturyzacji. BFG udzielił Bankowi Pekao SA dotacji w wysokości 193 mln zł, która ma pokryć różnicę między wysokością przejętych praw majątkowych oraz zobowiązań Idea Banku. Wszystkie depozyty klientów Idea Banku, zarówno osób fizycznych jak i przedsiębiorstw zostały przeniesione do Banku […]

Zobacz więcej

KNF – ugody z frankowiczami

Aktualności

Komicja Nadzoru Finansowego chce by banki zaczęły zawierać ugody z frankowiczami. Przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski zaproponował, aby banki zaczęły przedstawiać frankowiczom atrakcyjne warunki ugód.
Problem kredytów hipotecznych we frankach zaczął się w 2009r. W drugiej połowie 2008r kurs franka szwajcarskiego spadł poniżej 2zł, a bardzo popularne ze względu na niską stopę procentową były kredyty

Zobacz więcej

Rosną Opłaty i Podatki w 2021

Aktualności

Ledwo zaczął się 2021, a już rosną opłaty i podatki, które znacząco podniosą koszty utrzymania społeczeństwa i zwiększą koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Wraz z rosnącą płacą minimalną i utrudnieniami związanymi z panującą epidemią może to spowodować falę bankructw. Zobacz co nowego przygotował rząd. Opłata mocowa Opłata mocowa będzie dotyczyć gospodarstwa domowych oraz przemysłu. Większość gospodarstw […]

Zobacz więcej

Zatory Płatnicze. 100 Postępowań w 2020

Aktualności

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta poinformował, że urząd wszczął 100 postępowań w 2020r w sprawie zatorów płatniczych z czego 28 w grudniu. Zatory płatnicze to obok niechlujnego, ciągle zmienianego prawa podatkowego, jeden z największych problemów podczas prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Przedsiębiorcy, którzy nie dostają zapłaty za swoje towary czy usługi sami nie mają […]

Zobacz więcej
1 6 7 8